Je bekijkt nu Leren: gaat het niet linksom, dan maar rechtsom

Leren: gaat het niet linksom, dan maar rechtsom

Hoe leert de leerling? Als we weten op welke manier de leerling het beste leert, kunnen we hier op in spelen. Op deze manier kunnen we dan het maximale uit de leerling halen. De wereld is niet standaard waarom de manier van leren dan wel? Deze wetenschap is cruciaal voor het correct aanbieden van de leerstof en maakt een wereld van verschil in het opnemen van informatie.

Linda Silverman heeft hier bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan en dit beschreven in haar boek Upside-Down Brilliance: The Visual-Spatial Learner (Nederlandse vertaling: Omgekeerd briljant: De visueel-ruimtelijke leerling).

HUIDIG ONDERWIJS

In het onderwijs staan we hier te weinig bij stil. We bieden de leerstof op één bepaalde manier aan. Een vorm van onderwijs die werkt voor de meerderheid van de leerlingen maar we maken het hierdoor voor een minderheid heel moeilijk om ook succes te behalen.  Enkel en alleen omdat ze anders denken en dus anders leren.

LINKER HERSENHELFT EN RECHTER HERSENHELFT

leren

Als we nu gaan kijken naar de twee hersenhelften en de vaardigheden die deze aansturen is dat makkelijk te verklaren. We zien dat de talenten die we herkennen van bepaalde leerlingen voornamelijk voortkomen uit de rechter hersenhelft. De zaken die we op school moeten leren komen uit de linker hersenhelft.

School is voor een rechtgeoriënteerd persoon best een uitdaging als je bedenkt dat de leerstof aangeboden wordt op een linksgeoriënteerde manier door over het algemeen een linksgeoriënteerde leerkracht. De informatie moet eerst herschikt worden -> begrijpbaar gemaakt volgens de eigen leerstijl. Dat duurt even. Daarom zijn ze vaak langzamer in de klas.

Als linksgeoriënteerdheid niet de voorkeurs denkwijze is kun je je voorstellen dat een antwoord geven langer duurt dan gemiddeld omdat de informatie een langere weg moet afleggen. Je ziet dan ook dat leerlingen met dyslexie trager zijn in het benoemen van informatie.

VERSCHILLENDE LEERSTIJLEN

Dan snap je ook dat er meerdere leerstijlen zijn. Er zijn er 4. Onder de linksgeoriënteerde leerstijl vallen auditief en digitaal en onder rechtsgeorienteerd vallen visueel (beelddenken) en kinesthetisch (gevoelsdenken).

LINKSGEORIENTEERDE LEERSTIJL

En linksgeoriënteerde leerstijl kenmerkt zich door stap voor stap te leren, allerlei details voorgelegd krijgen en toewerken naar een totaalbeeld. Verder kunnen woorden goed verklankt worden en wordt er spellend geleerd. Het zijn leerlingen die goed op school gedijen en ideeën/gedachten goed onder woorden kunnen brengen.

RECHTGEORIENTEERDE LEERSTIJL

Als we dit vergelijken met de rechtsgeoriënteerde leerstijl zien dat dat deze leerlingen leren vanuit overzicht en eerst een totaalbeeld nodig hebben om te weten waar de details geplaatst kunnen worden. Ze moeten bijvoorbeeld eerst de samenvatting en/of inhoudsopgave lezen. Hele woorden leren ze daarentegen makkelijker dan spellend. Ze kunnen woorden goed visualiseren en daardoor de schrijfwijze van woorden onthouden. Verbanden worden makkelijk gelegd en absorberen informatie. Ze weten intuïtief wat het goede antwoord of de goede oplossing voor een probleem is maar kunnen hun ideeën of gedachten moeilijk onder woorden brengen.

GEEN MAGISCHE FORMULE

Laat ik voorop stellen dat er geen magische formule bestaat waardoor het allemaal ineens heel makkelijk wordt. Maar een andere benadering van de leerstof zorgt er vaak wel voor dat hun harde werken betere resultaten oplevert.

SPECIFIEKE BEHOEFTE VAN DE LEERLING

We moeten altijd goed bedenken dat alle leerlingen verschillen en dat geldt ook voor leerlingen met dyslexie. Het is daarom belangrijk om na te gaan wat de specifieke behoefte van de leerling is. De gevolgen van de dyslexie kunnen namelijk per leerling verschillen. Soms kan begrip al een hele kloof wegnemen of een positieve benadering maar inzicht in wat je de leerling kan bieden is essentieel.

Engels leren met dyslexie is geen hopeloze zaak!

Engels leren met dyslexie kansloos

Engels leren anders bekeken. Zo haalt iedere leerling goede cijfers!

Naast het e-boek ontvang je 2x per maand een mail met tips. Afmelden is simpel maar deze tips wil je niet missen 🙂

Carolien Poels

Engels leren met dyslexie is een hele opgave. Maar met de juiste hulpmiddelen en benadering van de lesstof is het wel mogelijk om goede cijfers te halen.