DISCLAIMER

Dit is de disclaimer behorend bij de website www.dyslexieacademy.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61745669. De Dyslexie Academy toont hier informatieve teksten, afbeeldingen en producten. Ik heb het recht om deze informatie aan te passen naar nieuwe inzichten en op elk gewenst moment. Trainingen en producten worden indien noodzakelijk aangepast zonder kennisgeving. 

De informatie is bedoelt als informatieve berichtgeving en het verschaffen van nieuwe inzichten.  

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Dyslexie Academy is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Dyslexie Academy tenzij anders is aangegeven.

 

INSPANNING VOOR EEN ACTUELE WEBSITE

De Dyslexie Academy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website of de dan geldende prijzen onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele schade die het gevolg is van deze fouten. Er kan ook geen contract tot stand komen als gevolg van deze fouten. De Dyslexie Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inmiddels gewijzigde informatie door verwijzingen via hyperlinks. Er is ook geen verantwoordelijkheid voor foutieve informatie op hyperlinks naar derden.

 

FOTO’S OP DE WEBSITE

De getoonde foto’s op de website zijn vaak gemaakt door mijzelf. In de andere gevallen maak ik gebruik van stockfoto’s (Canva).

 

WIJZIGINGEN

De disclaimer kan wijzigen, mocht dit noodzakelijk zijn.