Grammar Bootcamp - Basiskennis Engels

hoe ontstaan de problemen?

Iedere leerling heeft een eigen manier van leren. Een visuele leerstijl bijvoorbeeld is een creatieve, drie-dimensionele manier van denken. Deze manier van denken kan heel veel moois opleveren maar kan ook voor veel problemen zorgen op school. De manier waarop we op school de lesstof aanbieden is vaak niet de manier waarop de leerling informatie verwerkt. 

Dit is waar een leerling met dyslexie dan ook vaak tegenaan loopt. De problemen zijn vaak ook breder. Naast problemen met taal zijn er vaak ook problemen met zelfvertrouwen, planning en organisatie. 

De dyslectische leerling is namelijk gebaat bij structuur en een overzicht van de lesstof voordat we details gaan aanbieden. Dat gebeurt op school andersom. Tijdens deze Grammar Bootcamp is dat precies hoe je wel het Engels gaat leren. 

Herken je dit?

☑️ doorzettingsvermogen

☑️ moeite met gedachten verwoorden

☑️ onverwacht heldere inzichten

☑️ moeite om systematisch te werken

☑️ inzicht van stof nadat het totaalbeeld er is

☑️ buikpijn als ze aan Engels denken

 

☑️ geen tijdsbesef

☑️ concentratieproblemen

☑️ wisselende prestaties

☑️ faalangst

☑️ veel fantasie, vindingrijkheid en originaliteit

☑️ de hoop opgegeven om het ooit te leren

Waarom is Engels zo moeilijk

De problemen met Engels komen voort uit het feit dat Engels eigenlijk bestaat uit 2 talen. Een geschreven taal en een gesproken taal. Een woordbeeld ziet er dus heel anders uit als dat het uitgesproken wordt. Daarom hebben veel leerlingen met dyslexie zoveel problemen met deze taal. Er moet een koppeling gelegd gaan worden tussen deze twee talen. Dan kun je ook als dyslect Engels leren. 

het belang van de waarom-vraag

Op school moeten we grammatica leren en moet je woordjes kunt leren. Het is dan wel handig dat je weet, hoe je als leerling met dyslexie het beste de taal eigen kunt maken. De grote vraag die iedere leerling altijd heeft is “waarom”? We denken bij de vraag “waarom” altijd aan peuters/kleuters die de hele dag bij alles vragen – Waarom? Waarom? Waarom? -. 

Die vraag stellen we bij de Grammar Bootcamp echter constant. Waarom gebruiken we die tijd? Waarom heb je eigenlijk grammatica nodig? Inzicht in het gebruik is voor iedereen nuttig maar voor veel leerlingen cruciaal. Een goede basis van de Engelse grammatica is essentieel wil je er verder op kunnen bouwen. Het is dus verstandig om de stof van de afgelopen tijd eens de revue te laten passeren alvorens er nieuwe stof bijkomt of om gewoon goede zinnen op papier te kunnen zetten.

Grammatica toepassen - Hoe doe je dat?

🌟 Wanneer gebruik je welke tijd?

🌟 Waarom gebruik je een bepaalde tijd?

🌟 Hoe ziet die tijd eruit?

🌟 Hoe maak je een bevestigende / ontkennende / vraagzin?

 

Grammatica heeft een doel. Het is niet een doel op zich, zoals het op school wel lijkt te zijn. Je wilt iets duidelijk maken, welke constructie heb je dan nodig?

De leerling heeft tijdens de training alle tijd om vragen te stellen. Ze hoeven zich niet bezwaard te voelen dat de rest van de klas het al wel snapt en zij nog niet. Binnen now-time vliegen de vragen je om de oren en volgt het begrip daarna.

De Grammar Bootcamp bestaat uit uitlegvideo’s. Als je bedenkt dat maar zo’n 30% van mondelinge uitleg blijft hangen is het dus fijn als deze keer-op-keer kan terugkijken. De kennis wordt vervolgens geoefend middels een werkboek. Na elke module is er een quiz om alle informatie te checken – deze wordt gevolgd door een 1-op-1 sessie om alles nog eens samen door te nemen. Je kunt dan langer stil staan bij de vragen en stuikelblokken omdat ze al bezig zijn geweest met het onderwerp.   

Dit wil iedere leerling!

☑️ goede cijfers halen

☑️ zelfvertrouwen 

☑️ snappen hoe de grammatica in elkaar zit

☑️ woordjes onthouden nadat ze geleerd zijn

 

☑️ overgaan naar het volgende jaar

☑️ voor het eindexamen slagen

☑️ een grotere woordenschat hebben

☑️ goede zinnen op papier kunnen zetten

Maak de dromen waar!

In de 10 lessen van de Grammar Bootcamp gaan we aan de slag met de basis kennis en wordt alle grammatica helder doorgenomen. De leerling krijgt allerlei praktische handvatten om direct in de praktijk te brengen. Zo hebben kristal helder wanneer welke tijd gebruikt moet worden en hoe deze er dan op papier uit ziet. 

Ze kunnen alle vragen stellen die er nodig zijn om het begrip te krijgen. Als zij het niet snappen heb ik het niet goed uitlegd……… 😇

Tijdens de lessen op school is hier vaak geen tijd voor en krijgt de leerling vaak te horen dat dit stof is die al behandeld is en dat daar op dit moment niet verder op ingegaan kan worden. Als je dat een paar keer gehoord hebt, stop je met vragen stellen want dat heeft toch geen zin. 

Het is echter zo dat een leerling met dyslexie vaak langer nodig heeft om de informatie te verwerken en dus pas later vragen gaat hebben. De uitlegvideo’s van de Grammar Bootcamp geven dan de mogelijkheid om de informatie meerdere te bekijken om alles te kunnen verwerken.   

praktische uitlegfilmpjes
Contactmomenten live of via Google Meet
1-op-1 begeleiding

Bonus - Van Wanhoop naar Blijdschap

Voor wie is deze Grammar Bootcamp?

Tijdens de Grammar Bootcamp behandelen we de basisonderdelen van de grammatica (A2 niveau). 

Dit kan dus een VMBO/MAVO leerling zijn maar ook een HAVO/VWO leerling. Op elk niveau wordt er verwacht dat je deze basis tijden kent. De rest van de grammatica steunt hierop. 

Als deze kennis niet goed beheerst wordt is het net als bouwen op drijfzand. Het gebouw heeft geen goede fundering en zal een keer instorten. 

Zodra de basis goed is, kun je verder gaan bouwen met moeilijkere onderdelen. 

Wat weet je na de Grammar Bootcamp?

🌟 Tegenwoordige tijd (Present Simple vs Present Continuous)

🌟 Verleden tijd (Past Simple vs Past Continuous)

🌟 Voltooide tijd (Present Perfect

🌟 Toekomende tijd (Will vs Going to)

🌟 Bevestigende zinnen / Ontkennende Zinnen / Vraagzinnen

🌟 Vragende voornaamwoorden (wh-woorden)

🌟 Woordvolgorde

➕ Hoe maak je een goed spiekbriefje?

➕ Hoe bereid je je goed voor op een toets?

Wat anderen ervan vonden!

Floris-Jan vond de training (Grammar Bootcamp) erg nuttig! Hij heeft veel geleerd en het heeft hem zeker goed op weg geholpen. Ik denk dat hij nog wel een keertje terugkomt voor een proefwerkweek 🙂 Alvast hartelijk bedankt voor nu.
Dyslexie Academy
Anouk van Eekelen
Ik vond de Grammar Bootcamp een hele fijne en leerzame cursus! Het was fijn om met iemand te zitten die je alles op een makkelijke manier kan uitleggen en die alleen op jou gericht is. Zodat het gaat op jouw tempo en met iemand die alles net zo lang kan uitleggen tot je het echt begrijpt. Ik heb er veel aan gehad. Dank u wel daarvoor!
Dyslexie Academy
Elisa Carree
Het volgend jaar moet ik veel brieven schrijven. Ik nu wat de docent bedoelt als ze de naam van een tijd zegt. Je bent heel geduldig en bij jou voel ik me niet dom als ik iets niet weet.
Dyslexie Academy
Onderbouw leerling
Er moest vertrouwen komen in de start met Engels. Er is nu kennis van goede studievaardigheden.
De combinatie van Engels met dyslexie en beelddenken was de aanleiding om met deze training te beginnen.
Dyslexie Academy
Ouder gesprek
Resultaten zijn toch het belangrijkst en dat zijn er. De combi van instructie en uitwerken is fantastisch. De achterstand die niet in te halen leek, lijkt nu wel overbrugbaar.
Er was een goede samenwerking, overzicht en inzicht, snel schakelen, goed meedenken, flexibiliteit en verstand van zaken.
Dyslexie Academy
Ouder evalutie
De taalregels toepassen, het onthouden en door elkaar gebruiken van alle tijden vond ik het lastigst aan Engels.
Waar ik het meest trots op ben is dat ik de regels zo snel leer en dat ik nu na een paar lessen al meer heb geleerd dan op school.
Je geeft alles duidelijk aan, je herhaalt veel, je kunt het allemaal op je eigen gemak doen en in je eigen tempo. Je hebt veel grapjes tussendoor waardoor het leuk blijft.
Dyslexie Academy
Leerling op evaluatieformulier
De Stones leren en zinnen maken is echt het moeilijkste aan Engels leren.
Jouw grammatica uitleg is mij het meeste bijgebleven. Ik ben trots op mijn cijfer van deze module. Het gaat steeds beter. In het begin had ik een 2,2 maar nu heb ik al een 6.3.
Je grammatica uitleg zal ook fijn zijn voor andere leerlingen. Het grote boek met alle Engelse dingen heeft mij erg goed geholpen.
Dyslexie Academy
Leerling commentaar op formulier
Ik vind spreken en grammatica erg moeilijk. Het meest bijgebleven is je uitleg over de grammatica. Na jouw uitleg snapte ik het veel beter. Ik merk nu als ik opdrachten maak dat ik beter weet hoe het moet. Het gaat nu tijdens de les beter.
De combinatie van duidelijke uitleg en goede opdrachten vond ik fijn.
Dyslexie Academy
Leerlingformulier
De Stones leren en zinnen maken is echt het moeilijkste aan Engels leren.
Jouw grammatica uitleg is mij het meeste bijgebleven. Ik ben trots op mijn cijfer van deze module. Het gaat steeds beter. In het begin had ik een 2,2 maar nu heb ik al een 6.3.
Je grammatica uitleg zal ook fijn zijn voor andere leerlingen. Het grote boek met alle Engelse dingen heeft mij erg goed geholpen.
Dyslexie Academy
Leerling commentaar op formulier
Zinnen maken en stof toepassen vind ik het moeilijkst. Je manier van grammatica uitleggen in combinatie met aantekeningen is fijn. Het gaat steeds beter. De Stones gaan vooruit. Het goede is de 1-op-1 uitleg met het "grote" boek en de aantekeningen. Het is veel beter dan een half uur van een student op school die er ook minder verstand van heeft en die je niet meer informatie geeft dan dat in het schoolboek staat.
Dyslexie Academy
Leerling 3 vwo
De basis grammatica vind ik lastig.
De stapjes die ik moet volgen zijn mij het meest bijgebleven.
Ik ben er trots op dat ik de Grammar Bootcamp cursus heb gedaan, netjes steeds mijn opdrachten heb gemaakt en dus heb doorgezet. Ik merk nu al verbetering.
Anderen leerlingen "moeten" voor jou kiezen omdat je alles rustig stap voor stap uitlegt. Je luistert goed en begrijpt mij ook. Als ik het nog niet snap dan leg je het nog een keer uit zonder minachtend te doen.
Dyslexie Academy
Julia Spoor 3 havo

Engels leren met dyslexie ..... Zo doe je dat!