Carolien Poels

Taalcoach Engels met dyslexie

Het ontwikkelen van hulpmiddelen en leerlingen met dyslexie de handvatten geven om ook goede cijfers te halen is mijn missie. Juist deze leerlingen hebben het vertrouwen nodig om in te zien dat Engels leren mogelijk is.

Carolien Poels - Dyslexie Academy - cursussen - Engels leren -

Alle tips, kennis en handvatten zijn het resultaat van onderzoek en praktijkervaringen.

Inmiddels heb ik jaren ervaring in het begeleiden van leerlingen (en docenten) en heb ik honderden leerlingen geholpen bij het krijgen van goede cijfers.

Ik werk ook veel met scholen/docenten samen om te adviseren hoe het voor een leerling mogelijk is om Engels te leren.

waarom kan carolien poels ook jou helpen?

carolien poels:"IK KEN DE FRUSTRATIE"

Als ervaringsdeskundige weet ik waar de leerlingen mee worstelen. Dit is mijn verhaal….. Ik heb jarenlang gewenst dat ik anders was. Bewust dan wel onbewust. Ik ging alles uit de weg wat ook maar enigszins met cijfers te maken had.
Frustratie op frustratie dat er weer een plan stuk liep omdat ik moest rekenen. Op de lagere school werd ik weggezet als dom ; een kind dat in de zomervakantie stapels rekensommen mee kreeg in de veronderstelling dat ze ooit het licht zou zien.
Je kunt je voorstellen wat dat deed met mijn zelfbeeld. Op de middelbare school ging het een stuk beter omdat er meer in het leven bleek te bestaan dan getallen 🙂

carolien poels: "Geen last maar een kracht!"

Jaren later, inmiddels moeder van twee zoons leerde ik het bestaan kennen van visueel leren, gevoelsdenken en de bijbehorende leerstijlen. Plus later de diagnose van ADD. Er ging een wereld voor me open. Er werd ineens zoveel duidelijk, ik realiseerde me dat alles wat ik altijd als een last had gezien juist mijn kracht was.
Ik weet wat de vooroordelen zijn, wat de impact kan zijn op je zelfbeeld. Hoe leraren je kunnen zien omdat je tot de 20% van de klas behoort waar het materiaal niet voor geschreven lijkt te zijn.
De liefde voor Engels werd met de jaren groter, ik was inmiddels Engels gaan studeren en tot mijn vreugde merkte ik dat ik ergens goed in was. Mijn ervaringen als dyscalculist zou ik gaan gebruiken om leerlingen met dyslexie te helpen.

carolien poels: "dit is mijn missie!"

Steeds vaker kreeg ik de vraag van ouders of ik ook les gaf aan leerlingen met dyslexie. Ze deden namelijk echt hun best maar het wilde maar niet lukken.
Ik wilde uitzoeken waar dat aan lag. In mijn beleving kon iedereen Engels leren, waarom had deze groep dan zo veel meer moeite om zich de taal eigen te maken. Toen ik door had waar dit aan lag en ik hier manieren voor ging bedenken om hier mee aan de slag te gaan, zag ik dat de leerlingen meer begrip kregen en dus betere cijfers gingen halen. Daarmee samen groeide het zelfvertrouwen.
Ik laat leerlingen met dyslexie zien dat je eerst overzicht nodig voordat je kunt beginnen met het het begrijpen van de details. Je moet ook de waarom-vraag snappen. Waarom heb ik deze tijd tijd nodig en hoe verschilt hij van een andere tijd. Hoe ziet deze tijd er dan uit? Middels deze inzichten en heldere stappen ontstaat er zo veel meer inzicht in de taal en gaan de leerlingen met stappen vooruit.
Het enige dat de leerling bij mij “moet” is alle vragen stellen die ze kunnen bedenken. We gaan pas verder als de lesstof 100% begrepen wordt. Al hebben ze 10x dezelfde vraag. Het enige wat dit bewijst is dat ze erover nadenken of wellicht dat ik het niet goed heb uitgelegd 🙂
Mijn eigen ervaringen op dit gebied zijn cruciaal voor het begrijpen waar de leerlingen tegen aan lopen en hier oplossingen voor bedenken. Met een vrolijke, positieve instelling probeer ik mijn enthousiasme voor de Engelse taal over te brengen maar maak ook duidelijk dat het hun favoriete vak niet hoeft te worden 🙂
Zolang ik mijn bedrage kan leveren in het verschil tussen slagen of zakken (blijven zitten of overgaan) dan heb ik mijn doel bereikt. De combinatie van Cambridge docent Engels en ervaringsdeskundige geeft de ideale combinatie voor succes. Het leren van Engels met dyslexie is mogelijk met de juiste benadering.

CAROLIEN POELS: "DIT IS TOCH EEN DROOMBAAN?!

Wie heeft er nog meer een baan waar ze dromen waar kunnen maken? Hoe fantastisch is het om te werken met creatieve, intuitieve, humoristische leerlingen en deze te zien groeien tot zelfverzekerde personen. Gesterkt door de wetenschap dat dyslexie dan wellicht een handicap is maar een die met de juiste benadering steeds minder belemmeringen met zich mee brengt.
Elke dag is een nieuw avontuur vol met kansen om te leren en te groeien. Samen met mijn leerlingen ontdekken we nieuwe dingen, lossen we problemen op en hebben we ook veel plezier. Ik vind het geweldig om te zien hoe ze steeds meer zelfvertrouwen krijgen en hun talenten ontwikkelen. En het allerbelangrijkste is dat ze ontdekken dat dyslexie het lastig maakt maar niet onmogelijk. Met een andere benadering bereik je zoveel meer!

carolien poels: "Dit moet je verder over mij weten ......:)"

Mexicaans eten, ik ben er gek op! Nachos en guacamole zijn een van de weinige redenen waarvoor je mij midden in de nacht voor mag wakker maken. Na jarenlang op pumps te hebben gelopen in mijn vorige leven als KLM grondstewardess zie je me nu alleen nog maar in sneakers en cowboylaarzen. Mijn volle ADD hoofd wordt rustig van lange afstandswandelingen en landschapsfotografie.    

CAROLIEN POELS: "er is geen standaardbrein!"

Ik begeleid leerlingen met dyslexie bij het leren van Engels zodat ze wel goede cijfers gaan halen en overkunnen of kunnen slagen.
Mijn benadering gaat uit van het neurodiversiteitsmodel en niet vanuit het medisch model. Het neurodiversiteitsmodel gaat ervan uit dat het ‘standaardbrein’ niet bestaat. Volgens dit model is neurodiversiteit geen stoornis of afwijking, maar een vorm van menselijke diversiteit. Ongeveer 15-20% van de wereldbevolking is neurodivergent.

Mijn aanpak omvat het aanpassen van lesmethoden en het bieden van ondersteunende materialen om de Engelse taal te leren op een manier die aansluit bij de individuele behoeften en sterke punten van dyslectische leerlingen.

Engels leren met dyslexie - hier doe je dat

Het is tijd voor verandering!