Je bekijkt nu Waarom gewone bijles voor Engels niet werkt als je dyslexie hebt

Waarom gewone bijles voor Engels niet werkt als je dyslexie hebt

Gewone bijles voor Engels? Dat is net als een oude plattegrond in een wereld vol GPS’en. Het loodst je kind door dezelfde oude straten van lezen, schrijven en spellen, alsof er geen alternatieve routes bestaan. Maar voor een kind met dyslexie is die route vol valkuilen en obstakels. Het is alsof je een berg beklimt met een rugzak vol stenen – een onmogelijke taak. Het werkt gewoon niet. En weet je waarom? Omdat dyslexie meer is dan alleen moeite hebben met lezen en schrijven. Als je kind dyslexie heeft en moeite heeft met Engels, zal gewone bijles voor Engels vaak niet genoeg zijn. Laat me je uitleggen waarom deze gewone bijles voor Engels vaak niet effectief is voor studenten met dyslexie en welke alternatieve methoden meer succes bieden.

WAT IS DYSLEXIE EN WAAROM MOET JE DIT WETEN?

Voordat we kunnen kijken naar hoe bijles kan helpen bij dyslexie, is het belangrijk om te begrijpen wat dyslexie precies is. Het is niet zomaar een probleem met lezen en spellen. Dyslexie heeft invloed op hoe de hersenen informatie verwerken, waardoor het moeilijk kan zijn voor kinderen om te lezen, te schrijven en correct te spellen. Het is alsof de hersenen een beetje in de war raken als ze met letters en woorden worden geconfronteerd. Als bijles geen rekening houdt met deze bredere impact van dyslexie, kan het zijn dat de resultaten niet zo goed zijn als gehoopt. Dus het begrjipen van wat dyslexie echt is, is essentieel om effectievev ondersteuning te bieden aan jouw zoon of dochter.

GEWONE BIJLES VOOR ENGELS GEBRUIKT VAAK TRADITIONALE METHODEN

Deze gewone bijles voor Engels is vaak gestructureerd rondom ouderwetse leermethoden die zich richten op het verbeteren van lees-, schrijf- en spellingsvaardigheden. Deze methoden zijn doorgaans gebaseerd op het leren van woorden, het kennen van grammaticaregels en het uit je hoofd leren van vocabulairelijsten. Hoewel deze aanpak voor sommige studenten effectief kan zijn, stuit het vaak op beperkingen als het gaat om het ondersteunen van kinderen met dyslexie. Voor leerlingen met dyslexie is het leren van nieuwe woorden en zware klus die veel tijd en energie kost. Een van de belangrijkste problemen is dat traditionele methoden meestal geen rekening houden met de specifieke uitdagingen waarmee dyslectische kinderen worden geconfronteerd. Deze kinderen hebben moeite met het decoderen van geschreven taal en het omzetten van letters en klanken naar woorden. Voor hen kan het leren van nieuwe woorden en grammaticaregels een frustrerend proces zijn dat veel inspanning vergt. En weet je wat nog meer? Die gewone bijles voor Engels is vaak zo eenzijdig. Ze richten zich vooral op geschreven tekst, maar dyslectische kinderen hebben soms meer nodig. Ze leren misschien beter als ze informatie horen, zien én voelen, niet alleen door te lezen en te schrijven. Het ergste is dat deze gewone bijles voor Engels  vaak een ‘one-size-fits-all’-benadering heeft. Ze gebruiken dezelfde methoden en materialen voor alle kinderen, zonder rekening te houden met hun individuele behoeften en leerstijlen. En dat kan frustrerend en demotivatie zijn voor een kind met dyslexie, dat juist meer persoonlijke ondersteuning nodig heeft om goede cijfers te halen voor Engels. Bovendien ligt de nadruk bij gewone bijles voor Engels niet zo zeer op het oefenen en het aanleren van een strategische aanpak van opdrachten. Leerlingen snappen vaak niet wat ze moeten doen in een opdracht. Kortom, gewone bijles voor Engels werkt niet altijd goed voor kinderen met dyslexie als het om Engels gaat. Ze hebben een aanpak nodig die beter past bij hun unieke manier van leren, met meer ondersteuning en middelen om echt goede cijfers te halen voor Engels.

gEWONE BIJLES VOOR ENGELS GEEFT GEEN AANGEPASTE ONDERSTEUNING

Het is geweldig als je kind extra één-op-één tijd krijgt in de vorm van extra uitleg door de docent of een extra studie uur maar als de leraar niet weet hoe hij moet omgaan met dyslexie, heeft dat niet veel zin. Het draait niet alleen om die persoonlijke aandacht, maar ook om de juiste aanpak die past bij dyslexie.

BIJ DYSLEXIE IS NIETS "KAPOT"

Bij dyslexie is er niets kapot. Het gaat er niet om dat je kind niet kan leren, maar eerder om hoe hij het beste kan leren. In gewone bijles voor Engels wordt vaak alleen gefocust op wat er fout gaat, waardoor je kind het gevoel kan krijgen dat het niets kan. Maar dat is niet waar. Het is belangrijk om te kijken naar wat wél mogelijk is en hoe dat kan lukken.

GEWONE BIJLES VOOR ENGELS MIST FLEXIBILITEIT

Veel van de reguliere bijlesprogramma’s zijn niet flexibel genoeg om zich aan te passen aan de specifieke behoeften van dyslectische studenten. Wat voor de ene student werkt, werkt misschien niet voor de andere. Het is cruciaal om de benadering van het leren aan te passen aan wat het beste werkt voor die betreffende leerling, maar helaas kunnen traditionele bijlesprogramma’s dit vaak niet bieden. Dit kan leiden tot problemen.

ALTERNATIEVEN VOOR GEWONE BIJLES VOOR ENGELS: WAT DAN WEL?

Gelukkig zijn er andere manieren om je kind te helpen met Engels! Hier zijn een paar effectieve benaderingen voor dyslectische studenten:
  1. Gespecialiseerde Dyslexieondersteuning: Kijk hier naar trainingen en programma’s die specifiek zijn ontworpen om dyslectische studenten te ondersteunen. Deze programma’s kennen effectieve technieken om dyslexie aan te pakken en kunnen jouw zoon of dochter helpen om goede cijfers te halen voor Engels.
  2. Technologiegebaseerde Hulpmiddelen: Maak gebruik van handige technologische tools zoals tekst-naar-spraaksoftware, spraakherkenningstechnologie en speciale lettertypen die het leren gemakkelijker maken voor dyslectische studenten. Deze hulpmiddelen kunnen echt een verschil maken en het leren leuker en toegankelijker maken voor jouw zoon of dochter.

GEWONE BIJLES VOOR ENGELS IS DUS NIET TOEREIKEND

Gewone bijles voor Engels werkt vaak niet goed voor kinderen met dyslexie. Dit komt doordat de bijles leraren vaak niet begrijpen wat dyslexie is en omdat ze vasthouden aan ouderwetse lesmethoden. Maar er zijn andere manieren om je kind te helpen! Denk aan gespecialiseerde dyslexieondersteuning, programma’s die rekening houden met de behoeften van dyslectische kinderen, en technologische hulpmiddelen die het leren makkelijker maken. Met de juiste hulp kunnen kinderen met dyslexie echt goed Engels leren!

lAAT MIJ HELPEN!

Want weet je wat? Dyslexie is niet het einde van de wereld. Het is eerder als een hobbelige weg – moeilijk, maar niet onmogelijk om te berijden. Wat de leerling nodig heeft, is een gids die de weg kent, een gids die begrijpt hoe de hersenen van dyslectici werken. Het heeft behoefte aan aangepaste ondersteuning, als een paar schoenen dat perfect past – comfortabel en ondersteunend.
Gratis inspiratiesessie
Ben je er klaar meer om allerlei tegenstrijdige adviezen te krijgen?
Plan een vrijblijvend inspiratie gesprek waarin ik laat hoe Engels leren wel lukt.

Carolien Poels

Engels leren met dyslexie is een hele opgave. Maar met de juiste hulpmiddelen en benadering van de lesstof is het wel mogelijk om goede cijfers te halen.