ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEGELEIDING

 

PUNT 1:        

Voorafgaand aan de eerste kennismaking heeft eventueel een gratis telefonische/elektronische intake plaatsgevonden

 

PUNT 2:        

Afspraken in de praktijk zijn altijd onderhevig aan het geldende uurtarief.

 

PUNT 3:

Als er een behandelplan 0f andere schriftelijke verslaglegging moet worden geschreven, dan geldt hiervoor het geldende uurtarief.  

 

PUNT 4:

Bij aanvang van de begeleiding wordt aangenomen dat beide ouders akkoord gaan met de begeleiding.

 

PUNT 5:

De afspraken beginnen en eindigen op het afgesproken tijdstip. Het uurtarief is verschuldigd, ook als de les korter duurt ivm het niet op tijd aanwezig zijn.

 

PUNT 6:       

Gemaakte afspraken zijn bindend. Een afspraak kan uiterlijk 24 uur voor aanvang worden afgezegd of verzet binnen dezelfde week.

 

PUNT 7:        

Als er binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt afgezegd dan wordt de afgesproken tijdsduur in rekening gebracht.

 

PUNT 8:       

Tenzij anders is overeengekomen wordt halverwege de maand de factuur voor die maand verstuurd. Deze dient dan binnen 14 dagen te worden betaald.

 

PUNT 9:

Na 14 dagen zal er een herinnering worden verstuurd. Daarna is de Dyslexie Academy gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.

 

PUNT 10:     

Wordt er niet voldaan aan de financiële verplichtingen dan heeft de Dyslexie Academy het recht om de overeenkomst te beëindigen.    

 

PUNT 11:

In geval van langdurige ziekte van Carolien Poels zal de begeleiding worden opgeschort.

 

PUNT 12:

Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding, zal dit 14 dagen van te voren schriftelijk worden aangekondigd, met het vermelden van de reden.   

 

PUNT 13:

De informatie gegeven tijdens het begeleidingstraject is vertrouwelijk en zal niet worden gedeeld met andere partijen.

 

PUNT 14:

De Dyslexie Academy zal de begeleiding uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en heeft een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting.