ALGEMENE VOORWAARDEN

PUNT 1:        

Voorafgaand aan de eerste sessie heeft eventueel een gratis telefonische/elektronische intake plaatsgevonden.

 

PUNT 2:        

Afspraken in de praktijk of online zijn altijd onderhevig aan het geldende uurtarief.

 

PUNT 3:

Als er een uitgebreid behandelplan 0f andere schriftelijke verslaglegging moet worden geschreven die langer duurt dan het bijhouden van het standaard verslag, dan geldt hiervoor het geldende uurtarief.  

 

PUNT 4:

Bij aanvang van de begeleiding wordt aangenomen dat beide ouders akkoord gaan met de begeleiding.

 

PUNT 5:

De afspraken beginnen en eindigen op het afgesproken tijdstip. Het uurtarief is verschuldigd, ook als de les korter duurt als gevolg van bijvoorbeeld het niet op tijd aanwezig zijn.

 

PUNT 6:       

Gemaakte afspraken zijn bindend. Een afspraak kan uiterlijk 24 uur voor aanvang worden afgezegd. Dit kan worden gedaan in het online agenda systeem. Boeken en annuleren gaat online en worden altijd bevestigd met e-mails.   

 

PUNT 7:        

Je ontvangt 30 uur van te voren een herinnering en binnen 24 uur is het niet meer mogelijk om zonder kosten te annuleren. Kun je toch niet aanwezig zijn, dan laat je dit per e-mail weten maar de les wordt wel in rekening gebracht.

 

PUNT 8:       

Strippenkaarten worden voor 12 sessies afgenomen en als er een factuur is afgesproken dan wordt deze  halverwege de maand verstuurd. Hierop staan dan de geboekte sessies voor die maand. Deze dient vervolgens binnen 14 dagen te worden betaald.

 

PUNT 9:

Na 14 dagen zal er een herinnering worden verstuurd. Daarna is de Dyslexie Academy gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.

 

PUNT 10:     

Wordt er niet voldaan aan de financiële verplichtingen dan heeft de Dyslexie Academy het recht om de overeenkomst te beëindigen.    

 

PUNT 11:

In geval van langdurige ziekte van Carolien Poels zal de begeleiding worden opgeschort.

 

PUNT 12:

Bij voortijdige beëindiging van begeleiding, zal dit 14 dagen van te voren schriftelijk worden aangekondigd, met het vermelden van de reden. Bij afname van een pakket is geen terugbetaling van het cursusgeld.   

 

PUNT 13:

De informatie gegeven tijdens het begeleidingstraject is vertrouwelijk en zal niet worden gedeeld met andere partijen.

 

PUNT 14:

De Dyslexie Academy zal de begeleiding uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en heeft een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting.