Algemene Voorwaarden - Dyslexie Academy

PUNT 1:        

Voorafgaand aan de eerste sessie cq. kennismaking heeft eventueel een gratis telefonische/elektronische intake plaatsgevonden.

 

PUNT 2:        

Afspraken in de praktijk of online zijn altijd onderhevig aan het geldende uurtarief.

 

PUNT 3:

Als er een behandelplan 0f andere schriftelijke verslaglegging moet worden geschreven, dan geldt hiervoor het geldende uurtarief.  

 

PUNT 4:

Bij aanvang van de begeleiding wordt aangenomen dat beide ouders akkoord gaan met de begeleiding.

 

PUNT 5:

De afspraken beginnen en eindigen op het afgesproken tijdstip. Het uurtarief is verschuldigd, ook als de les korter duurt ivm het niet op tijd aanwezig zijn.

 

PUNT 6:       

Gemaakte afspraken zijn bindend. Een afspraak kan uiterlijk 24 uur voor aanvang worden afgezegd. Het weekend wordt niet meegeteld in de 24 uur. Op zondag wordt geen mail gelezen. 

 

PUNT 7:        

Als er binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt afgezegd dan wordt de afgesproken tijdsduur in rekening gebracht.

 

PUNT 8:       

Tenzij anders is overeengekomen wordt halverwege de maand de factuur voor die maand verstuurd. Deze dient dan binnen 14 dagen te worden betaald.


PUNT 9:

Na 14 dagen zal er een herinnering worden verstuurd. Daarna is de Dyslexie Academy gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.

 

PUNT 10:     

Wordt er niet voldaan aan de financiële verplichtingen dan heeft de Dyslexie Academy het recht om de overeenkomst te beëindigen.    

 

PUNT 11:

In geval van langdurige ziekte van Carolien Poels zal de begeleiding worden opgeschort.

 

PUNT 12:

Bij voortijdige beëindiging van begeleiding, zal dit 14 dagen van te voren schriftelijk worden aangekondigd, met het vermelden van de reden. Bij afname van een pakket is geen terugbetaling van het cursusgeld.   

 

PUNT 13:

De informatie gegeven tijdens het begeleidingstraject is vertrouwelijk en zal niet worden gedeeld met andere partijen.

 

PUNT 14:

De Dyslexie Academy zal de begeleiding uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en heeft een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting.