Je bekijkt nu Een andere kijk op Engels leren

Een andere kijk op Engels leren

Zoals ik al eerder had aangegeven ga ik me dit jaar volledig inzetten om het leren van Engels als dyslect onder de aandacht te brengen. Ik wil graag duidelijk maken dat Engels leren aangeleerd kan worden, ook als er sprake is van dyslexie. Met een andere kijk op Engels leren kan er zoveel meer bereikt worden dan tot nu toe voor mogelijk werd gehouden door de leerlingen. Engels leren met dyslexie – hoe doe je dat dan?

EEN ANDERE KIJK OP ENGELS LEREN

Het leren van Engels met dyslexie vereist een andere benadering om inzicht te krijgen in de taal. Letterlijk eigenlijk een andere kijk op Engels leren – we moeten met een andere bril op gaan kijken naar de Engelse taal. De vaardigheden die nodig zijn om de taal te beheersen zijn onder andere woordenschat, uitspraak en spelling. Laten dit nu net een aantal van de grootste struikelblokken zijn voor iemand met dyslexie die Engels leert.

De taal is niet zo transparant als bijvoorbeeld Spaans dat wel is. Als je moeite hebt met de klank-tekenkoppeling van een taal en je te maken hebt met een taal als Engels waar bijna niets klinkt zoals je het schrijft of bijna niets geschreven wordt zoals het uitgesproken wordt dan is er een andere benadering nodig om jezelf deze taal eigen te maken.

DE 3 PIJLERS VAN TAALBEHEERSING

Er moet dan gewerkt worden aan deze koppeling. De leerling moet actief de 3 pijlers van taalbeheersing gaan aanleren. Bij het leren van nieuwe woordjes bijvoorbeeld moet er niet alleen aandacht zijn voor de betekenis want als je vervolgens niet weet hoe het gespeld wordt of het niet herkend als je het hoort kom je hoe dan ook in de problemen met de andere taalvaardigheden die op school getest worden en die je later in de wijde wereld gaan helpen om je verstaanbaar te maken en een ander te begrijpen.

DYSLEXIE ACADEMY

Om hier actief mee aan de slag te gaan kan ik met trots meedelen dat vanaf heden de Dyslexie Academy is geopend. Een centrale plek van waaruit ik de verschillende cursussen kan geven. Er zijn:

  • Cursussen voor leerlingen
  • Dyslexie en Engels – voor ouders
  • Cursussen voor leerkrachten.

Het komend jaar komt er ook een online training die het mogelijk maakt om thuis gestructureerd aan de slag te gaan met de onderdelen die de Engelse taal zo moeilijk maken. Ik ben bezig om producten ontwikkelen om dyslecten meer en meer in staat te stellen om hun woordenschat te vergroten, de spelling van woorden aan te leren en te werken aan de verbetering van de uitspraak. Dit alles om het voor meer mensen mogelijk te maken om Engels te leren. Iedere leerling moet zich bewust zijn van zijn/haar leerstijl en in staat gesteld worden om hun dromen waar te maken. Ook al betekent dit dat ze Engels moeten gaan leren …

Neem regelmatig een kijkje op www.dyslexieacademy.nl . De site vullen we steeds aan met nieuwe ideeën en trainingen. De andere kijk op Engels leren is hier te vinden.


Wil je gratis tips en updates over nieuwe producten? Je ontvangt dan ook het e-book “Engels & Dyslexie – Hoe gaat dat samen?”

* indicates required
Email Format

Carolien Poels

Ik ben Taalcoach Dyslexie en Engels. Mijn missie is om Engels toegankelijk te maken voor visueel ingestelde leerlingen. Ik wilde graag weten waarom het voor deze leerlingen meer dan gemiddelde moeite koste om Engels te leren. Door het waarom duidelijk te hebben, kan er nu gericht gewerkt worden aan verbetering. Dyslexie hoeft geen belemmering te zijn om Engels te leren.

Geef een antwoord