Je bekijkt nu Dyslexie: een andere kijk op Engels leren

Dyslexie: een andere kijk op Engels leren

Dyslexie: Een andere kijk op Engels leren is belangrijk. De laatste tijd komt er gelukkig steeds meer aandacht voor het dyslectisch brein. Er zijn steeds meer neurowetenschappers die onderzoek doen naar de werking van de hersenen. Zo heeft Roderick Nicolson het over een talentdiversiteit in plaats van een leesprobleem zoals het zo vaak genoemd wordt. Zo komt er gelukkig ook een andere kijk op Engels leren. 

EEN ANDERE KIJK OP ENGELS LEREN: DYSLEXIE ALS KANS

Zo zijn er twee waardevolle boeken met onderzoeksresultaten die iedereen zou moeten lezen die meer wil weten over hoe onze hersenen werken en dus hoe we leerlingen met dyslexie beter kunnen helpen. Het ene boek is “Dyslexie als kans –  ontdek de verborgen talenten van het dyslectisch brein” en de andere is “Dyslexie360 – een totaalplaatje”. Een absolute aanrader voor iedereen die meer wil weten over de werking van onze hersenen en hoe we deze kennis kunnen inzetten in het onderwijs.    

EEN ANDERE KIJK OP ENGELS LEREN: VERSCHILLEN IN INFORMATIEVERWERKING

We houden veel te weinig rekening met de verschillen in informatieverwerking bij leerlingen. Niet iedereen neemt informatie tot zich op dezelfde manier maar dat verwachten we vaak wel. Als we de stof op een bepaalde manier uitleggen en de leerling snapt het niet, dan wordt het probleem gezocht in de leerling. Daarom ben ik zo blij dat er steeds meer onderzoek naar buiten komt waaruit blijkt dat dyslecten inderdaad op een andere manier denken en dus ook anders leren. In het bedrijfsleven is er niemand die dag-in-dag-uit werkzaamheden moet uitvoeren waar hij of zij niet goed in is en daarop afgerekend wordt. Op school doen we dan wel. 

Hoe mooi zou het zijn als we allemaal ons doel bereiken; een diploma halen maar dat moeten we wel meer uitgaan van ieders leerstrategie om dat doel te bereiken. Persoonlijk ben ik altijd duidelijk aan het maken dat Engels leren aangeleerd kan worden, ook als er sprake is van dyslexie. Met een andere kijk op Engels leren bijvoorbeeld kan er zoveel meer bereikt worden dan tot nu toe voor mogelijk werd gehouden door de leerlingen. Engels leren met dyslexie – hoe doe je dat dan?

KRIJG INZICHT IN DE TAAL

Het leren van Engels met dyslexie vereist een andere benadering om inzicht te krijgen in de taal. De vaardigheden die nodig zijn om de taal te beheersen zijn onder andere woordenschat, uitspraak en spelling. Laten dit nu net een aantal van de grootste struikelblokken zijn voor iemand met dyslexie die Engels leert. De taal is niet zo transparant als bijvoorbeeld Spaans dat wel is. Als je moeite hebt met de klank-tekenkoppeling van een taal en je te maken hebt met een taal als Engels waar bijna niets klinkt zoals je het schrijft of bijna niets geschreven wordt zoals het uitgesproken wordt dan is er een andere benadering nodig om jezelf deze taal eigen te maken.

ANDERE KIJK OP ENGELS LEREN: DE 3 PIJLERS VAN TAALBEHEERSING

Het is van essentieel belang om de leerling actief te betrekken bij het aanleren van de drie pijlers van taalbeheersing. Bij het leren van nieuwe woorden is het niet alleen belangrijk om de betekenis te begrijpen. Het is ook cruciaal om aandacht te besteden aan spelling en auditieve herkenning. Deze holistische benadering van taalvaardigheid is essentieel, aangezien het niet alleen helpt bij schoolse tests, maar ook bij het communiceren in de bredere wereld.

Een andere kijk op het leren van Engels houdt in dat we de focus verleggen van traditionele methoden naar een meer inclusieve benadering die rekening houdt met neurodiversiteit. Door te erkennen dat geen enkel brein hetzelfde is, kunnen we maatwerk leveren dat beter aansluit bij de behoeften van individuele leerlingen. Deze benadering moedigt niet alleen een dieper begrip van de Engelse taal aan, maar bevordert ook zelfvertrouwen en eigenwaarde bij leerlingen met dyslexie.

Hier zijn ook videos over

Carolien Poels

Engels leren met dyslexie is een hele opgave. Maar met de juiste hulpmiddelen en benadering van de lesstof is het wel mogelijk om goede cijfers te halen.