Je bekijkt nu Help! Hoe spel ik dat?

Help! Hoe spel ik dat?

Wie kent het niet? Je leert allerlei nieuwe woorden maar die spelling is iedere keer weer een probleem. Of je twijfelt ineens over de spelling van een woord. Hoe spel ik dat ook al weer? Neem deze spellingregels door en je hoeft nooit meer te twijfelen over de spelling.

SPELLING REGEL 1: NA KORTE KLINKER - VERDUBBEL DE MEDEKLINKER

drop – dropped             admit – admitted

big – bigger                   hot – hotter

Korte klinker klanken                                   Lange klinker klanken

A         hat, back, sad, apple, fast                         A         lake, make, cake, mail, table

E         bed, elephant, spell, red, best                 E          ear, eat, feel, real, meal

I          fish, finish, chips, it                                       I          ice, idea, five, island

O         dog, hot, stop, lost, shop                          O         open, old, boat, snow, nose

U         umbrella, under, fun, up, tub                   U         music, tube, huge, cute, glue

We verdubbelen nooit de k, w, x, y, z

SPELLING REGEL 2: VOEG -ES TOE AAN WOORDEN MET -S KLANK

Woorden met [s], [ss], [sh], [ch], [x], [z]

kiss – kisses          watch – watches               box – boxes         dress – dresses

SPELLING REGEL 3: VERANDERT DE Y-I OF NIET?

De [y] wordt een i als er een medeklinker voor staat:   study – studies

De [y] blijft een y als er een klinker voorstaat:                key – keys

SPELLING REGEL 4: STOMME [E]

We spreken de [e] niet uit aan het eind van een woord

little                             hate                           make                         late

joke                             take                            like                            pebble

Die [e] vervalt als er -ing achteraan komt

move – moving      race – racing        taste – tasting       chase – chasing

 

SPELLING REGEL 5: 'S BIJ BEZIT - ENKELVOUD

Eindigend op [s]                                 Niet eindigend op [s]

actress – actress’s role                     bird – bird’s cage

SPELLING REGEL 6: S' BIJ BEZIT - MEERVOUD

Eindigend op [s]                                 Niet eindigend op [s]

friends – friends party                    children – children’s toys

SPELLING REGEL 7: HOOFDLETTERS

Bij namen van personen, merken, plaatsen of landen

Brisbane                                 I

Luke                                       Australia

SPELLING REGEL 8: VOLGORDE IE-EI

[i] voor [e] behalve achter [c] 

believe                      relieve                        receipt

deceit                        ceiling                        ancient

SPELLING REGEL 9: PREFIXEN

Voorvoegsels worden voor woorden geplaatst om nieuwe woorden te vormen

remove                     impossible                 preview                     misspell

reheat                       improper                    preheat                     misbehave

SPELLING REGEL 10: SUFFIXEN

Achtervoegsels worden aan het eind van woorden om nieuwe woorden te vormen

beautiful                    fearless                      acceptable              happiness                

colourful                  worthless                 capable                    kindness

Bekijk ook de video over het aanleren van spelling

Carolien Poels

Engels leren met dyslexie is een hele opgave. Maar met de juiste hulpmiddelen en benadering van de lesstof is het wel mogelijk om goede cijfers te halen.