Je bekijkt nu Hoe leer je het best?

Hoe leer je het best?

HOE LEER JE HET BEST?

Houden we eigenlijk rekening met hoe een leerling het beste leert? Je zou zeggen dat als je weet hoe iemand het beste leert, veel problemen opgelost zouden zijn of in ieder geval minder groot. In een ideale wereld zou je namelijk niet constant het gevoel hebben dat je faalt. Nee, je zou precies weten hoe je informatie het beste tot je neemt, je zou hierop inspelen en vervolgens het beste uit jezelf halen.

De leerkrachten zouden zich dan afvragen hoe het beste uit de leerlingen zouden kunnen halen. De wereld is namelijk niet standaard dus waarom de manier van leren wel? Dus hierbij de vraag: Hoe leer je het best?

Zoals jullie weten heb ik het al vaker gehad over de verschillende leerstijlen die er zijn. De leerlingen waar ik het over heb, hebben een visuele leerstijl. Linda Silverman heeft hier bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan en dit beschreven in haar boek Upside-Down Brilliance: The Visual-Spatial Learner (Nederlandse vertaling: Omgekeerd briljant: De visueel-ruimtelijke leerling).

In het onderwijs staan we hier te helaas te weinig bij stil. De leerstof wordt aangeboden op een manier die voor 95% van de bevolking werkt maar die voor de overgebleven 5% niet of nauwelijks werkt. Het zijn de leerlingen die op school erg gevoelig zijn voor de houding van de leerkracht, erg onregelmatige cijfers halen.

De leerstof wordt namelijk altijd wel of niet begrepen en nooit een beetje. Er worden gemakkelijk verbanden gelegd en zodoende komen ze vaak tot intuïtieve en/of  ingenieuze oplossingen voor problemen. Er moet vanuit een overzicht geleerd worden en de concepten worden voor altijd opgeslagen. Stampwerk werkt veelal niet omdat hier niet het nut van wordt ingezien.

GEEF ZE DE RUIMTE VOOR CREATIVITEIT

Onder hen zijn de creatieve geesten maar ook ambachtelijke, technische, muzikale, emotionele en spiritueel begaafde leerlingen. Het zijn laatbloeiers die pas vaak na school hun doel vinden en dan opleven.

Een dyslectische leerling is ook een visueel ingestelde leerling. Woorddenkers zijn auditief ingestelde leerlingen die kunnen vertrouwen op hun gehoor bij het aanleren van de spelling van woorden. Dit gaat niet op bij dyslectische leerlingen, zij moeten woorden visualiseren voordat ze de woorden kunnen spellen. Ze hebben een sterk visueel geheugen en moeten hierop leren vertrouwen. Ze leren hele woorden dan ook makkelijker dan woorden spellend uitspreken zoals dat op school gebruikelijk is.

Laat de leerlingen alsjeblieft hun leerstijl ontdekken om succeservaringen te beleven en niet constant achter de feiten aan te hoeven lopen.

Ik kreeg de vraag van een leerling wat ze moest doen omdat de huiswerkbegeleiding had gezegd dat ze geen mindmaps meer mocht maken maar samenvattingen van haar werk moest maken voor een toets. Waarom was toen mijn vraag? Dat wist ze ook niet want daar was geen reden voor gegeven.

Wat wil jij zelf?

Wat vind jij fijn?

Ze had net ontdekt dat mindmaps maken haar meer overzicht en houvast bood dus dat wilde ze eigenlijk blijven doen. Nou, dan is dat je antwoord. Het is jouw schoolwerk en als dit voor jou werkt dan blijf je dat gewoon doen. De opmerking was ook nog eens begonnen met “Ik vind dat je samenvattingen moet maken”.

DE LEERLING WEET VAAK ZELF HIER GOED WAT WERKT

Een leerling weet vaak heel goed zelf wat werkt en wat hij of zij fijn vindt. Als hij of zij vragen heeft, kun je tips en adviezen geven maar iets opdringen heeft geen zin.

OVERZICHT IS NOODZAKELIJK

Het brengt naast fantastische eigenschappen ook struikelblokken met zich mee en kennis hiervan is cruciaal om te weten waar de leerlingen dagelijks tegenaan lopen. De creatieve manier van denken kan problemen opleveren bij taal, zelfvertrouwen, planning en organisatie. Dit zijn vaardigheden waar aandacht aan besteed moet worden om vooruitgang te boeken.

Het feit dat ze leren vanuit overzicht wil niet zeggen dat dit overzicht er van nature in zit. Hier moeten we de leerlingen mee helpen. Je zit dit terug in het moeite hebben met het plannen van huiswerk. Hoe veel is het? Hoe lang ben ik hier mee bezig en wanneer moet ik dan beginnen? Op welke manier kan ik de informatie het beste tot me nemen zodat ik hier het meeste profijt van heb?

Het vergt vaak veel inlevingsvermogen van de omgeving om hier mee om te gaan. Onbegrip over hun denkwijze werkt faalangst in de hand. Ze moeten juist leren vertrouwen op hun sterke kanten; hun oplossend vermogen bijvoorbeeld. Help ze met het ontwikkelen van strategieën om informatie opname beter tot stand te laten komen.

Engels leren met dyslexie kansloos

Wil jij betere cijfers halen voor Engels?

Laat mij je vertellen hoe Engels werkt.

Engels leren is mogelijk – voor iedere leerling. 

Carolien Poels

Engels leren met dyslexie is een hele opgave. Maar met de juiste hulpmiddelen en benadering van de lesstof is het wel mogelijk om goede cijfers te halen.