5 tips voor beter Engels met dyslexie

ZOU HET NIET FANTASTISCH ZIJN ALS ER MEER RESULTAAT IS?

Leerlingen leren heel veel op school maar ze leren vaak niet hoe ze moeten leren. Daarom is het verstandig om heel specifiek te gaan kijken naar wat het leren voor hen lastig maakt en daar concreet mee aan de slag gaan. 

Hoe kun je het beste leren als dyslectische leerling? 

PAS OP VOOR DEZE VALKUILEN - ANDERS KOM JE NIET EENS TOT LEREN

EEN OPBOUWEND GEVOEL VAN FALEN

We gaan vaak dezelfde leerstof nogmaals op dezelfde manier aanbieden. Dit werkt echter eerder frustratie in de hand. Een opbouwend gevoel van falen is vaak het gevolg. Om nog maar niet te spreken van een motivatie die ver te zoeken is. Leren behoort zeker niet tot de dingen die ze graag doen.

GEEN OVERZICHT

De leerlingen hebben bijvoorbeeld overzicht nodig. Dit ontbreekt vaak. De lesmethodes werken namelijk vaak andersom; deze werken vanuit details naar een resultaat toe. Maar de leerling moet weten tot welk geheel alle losse onderdelen behoren. Ik ga ook geen puzzel beginnen als ik niet eerst weet wat voor een puzzel het gaat worden. Losse onderdelen gaan zwerven en zo leren ze nooit de verschillende onderdelen te gebruiken. 

WAAROM IS IETS BELANGRIJK? HOE VOER IK EEN OPDRACHT UIT?

Snappen zorgt voor meer zelfvertrouwen. Zodra de leerling snapt waar hij mee bezig en het ook kan toepassen gaat het zelfvertrouwen omhoog omdat er succeservaringen zijn. Je ziet vaak dat een leerling de lesstof lijkt te kennen maar tijdens eens toets blijkt niet niet zo te zijn. Ze hebben vaak geen flauw idee wat de bedoeling van de opdracht was. 

HIER ZIJN 5 TIPS VOOR BETER ENGELS MET DYSLEXIE

TIP 1 VOOR BETER ENGELS : GRAMMATICA

Zorg dus eerst voor overzicht dan komt het inzicht vanzelf. Geef de leerling eerst het totaalplaatje voordat je de details gaat uitleggen. Mindmaps zijn hier uitermate geschikt voor. Ik werk zelf met stappenplannen die de leerling kan gebruiken bij het invullen van oefeningen. Standaard basisregels die vast gelegd kunnen worden op regelkaarten. Deze helpen ervoor dat de juiste werkwoordvormen op papier komen. Wat is de logica? Wat zijn de terugkerende patronen?

TIP 2 VOOR BETER ENGELS : WOORDENSCHAT

Er is een beperkte woordenschat en onvoldoende resultaat van veel oefenen. Zorg voor genoeg herhaalmomenten. Er zijn minimaal 5 herhaalmomenten nodig om woorden van het korte termijn geheugen naar het lange termijn geheugen te verplaatsen. Als er te kort van te voren begonnen wordt komen de woorden niet verder dan het korte termijn geheugen. Bij het leren moet je actief de woordbetekenis – de woordklank – het woordbeeld koppelen. Dit doe je met flashcards. Op het youtube kanaal laat ik zien hoe dit werkt.

tIP 3 VOOR BETER ENGELS: UITSPRAAK

Er is beperkte kennis van de uitspraak. Dit komt doordat er geen koppeling is tussen het woordbeeld – woordklank. Dit is echter wel een cruciaal onderdeel van de taal. Zorg dat je bij het leren van de woordjes daarom altijd deze 3 dingen leert.

  • Hoe klinkt het woord? Dat is dan de uitspraak

  • Wat betekent het woord? Dat is dan de vertaling

  • Hoe ziet het woord eruit? Dat is dan de spelling

TIP 4 VOOR BETER ENGELS: SPELLING

Spelling is voor veel leerlingen een probleem. Laat de leerlingen de woorden visueel opslaan. Zo onthouden ze het woord op beeld. De leerlingen hebben sowieso een beter ontwikkeld visueel geheugen en dat kunnen ze dan nu goed gebruiken.

TIP 5 VOOR BETER ENGELS: ONREGELMATIGE WERKWOORDEN

Leer je onregelmatige werkwoorden goed. Je kunt de past simple bijvoorbeeld nog zo goed snappen maar als je niet weet welke vorm van het onregelmatige werkwoord je nodig hebt is het antwoord nog steeds fout. Kennis van de onregelmatige werkwoorden zin ook cruciaal bij het schrijven van brieven.

er zijn ook video's over

ga vandaag nog aan de slag

Carolien Poels

Engels leren met dyslexie is een hele opgave. Maar met de juiste hulpmiddelen en benadering van de lesstof is het wel mogelijk om goede cijfers te halen.