Je bekijkt nu 5 tips voor beter Engels met dyslexie

5 tips voor beter Engels met dyslexie

ZOU HET NIET FANTASTISCH ZIJN ALS ER MEER RESULTAAT IS?

Leerlingen leren heel veel op school maar ze leren vaak niet hoe ze moeten leren. Hoe kun je het beste leren als dyslectische leerling? Lees hier de 5 tips voor beter Engels met dyslexie. 

EEN OPBOUWEND GEVOEL VAN FALEN

We gaan vaak dezelfde leerstof nogmaals op dezelfde manier aanbieden. Dit werkt echter eerder frustratie in de hand. Een opbouwend gevoel van falen is vaak het gevolg. Om nog maar niet te spreken van een motivatie die ver te zoeken is. Leren behoort zeker niet tot de dingen die ze graag doen.

OVERZICHT IS NOODZAKELIJK

Daarom is het verstandig om heel specifiek te gaan kijken naar wat het leren voor hen lastig maakt en daar concreet mee aan de slag gaan. De leerlingen hebben bijvoorbeeld overzicht nodig. Dit ontbreekt vaak. De lesmethodes werken namelijk vaak andersom; deze werken vanuit details naar een resultaat toe.

SNAPPEN ZORGT VOOR MEER ZELFVERTROUWEN

Zodra de leerling snapt waar hij mee bezig en het ook kan toepassen gaat het zelfvertrouwen omhoog omdat er succeservaringen zijn.

5 TIPS VOOR BETER ENGELS MET DYSLEXIE

TIP 1 VOOR BETER ENGELS – GRAMMATICA

Zorg voor overzicht. Geef de leerling eerst het totaalplaatje voordat je de details gaat uitleggen. Mindmaps zijn hier uitermate geschikt voor. Ik werk zelf met stappenplannen die de leerling kan gebruiken bij het invullen van oefeningen. Standaard basisregels die vast gelegd kunnen worden op regelkaarten. Deze helpen om de juiste werkwoordvormen op papier te krijgen.

TIP 2 VOOR BETER ENGELS – WOORDENSCHAT

Er is een beperkte woordenschat en onvoldoende resultaat van veel oefenen. Zorg voor genoeg herhaalmomenten. Er zijn minimaal 5 herhaalmomenten nodig om woorden van het korte termijn geheugen naar het lange termijn geheugen te verplaatsen. Als er te kort van te voren begonnen wordt komen de woorden niet verder dan het korte termijn geheugen. Bij het leren moet je actief de woordbetekenis – de woordklank – het woordbeeld koppelen. Dit doe je met flashcards. Op het youtube kanaal laat ik zien hoe dit werkt.

TIP 3 VOOR BETER ENGELS – UITSPRAAK

Er is beperkte kennis van de uitspraak. Dit komt doordat er geen koppeling is tussen het woordbeeld – woordklank. Dit is echter wel een cruciaal onderdeel van de taal. Zorg dat je bij het leren van de woordjes daarom altijd deze 3 dingen leert.

  • Hoe klinkt het woord? Dat is dan de uitspraak

  • Wat betekent het woord? Dat is dan de vertaling

  • Hoe ziet het woord eruit? Dat is dan de spelling

TIP 4 VOOR BETER ENGELS – SPELLING

Spelling is voor veel leerlingen een probleem. Laat de leerlingen de woorden visueel opslaan. Zo onthouden ze het woord op beeld. De leerlingen hebben sowieso een beter ontwikkeld visueel geheugen en dat kunnen ze dan nu goed gebruiken.

TIP 5 VOOR BETER ENGELS – ONREGELMATIGE WERKWOORDEN

Leer je onregelmatige werkwoorden goed. Je kunt de past simple bijvoorbeeld nog zo goed snappen maar als je niet weet welke vorm van het onregelmatige werkwoord je nodig hebt is het antwoord nog steeds fout. Kennis van de onregelmatige werkwoorden zin ook cruciaal bij het schrijven van brieven.

EXTRA TIP VOOR BETER ENGELS!

Op youtube komt elke 2 weken een nieuw (grammatica onderwerp. Elke keer bespreek ik een onderwerp wat problemen oplevert voor dyslecten. Zo krijg je nog meer tips voor beter Engels. 

Hulpmiddelen voor het leren van Engels

KAARTENBAK MET FLASHCARDS

https://dyslexieacademy.nl/product/hoe-leer-je-woordenlijsten/
Dit is een van de tools die de leerling tot leren brengt en waarmee ze resultaten boeken op het gebied van Engels. De kaartenbak leert op een gestructureerde manier de Engelse woordenschat automatiseren. Het levert direct voordeel op bij de verschillende taalvaardigheden. Hoe meer woorden ze kennen, hoe beter de luistertoetsen gaan bijvoorbeeld. Ze begrijpen echter ook meer van leestoetsen en tijdens het schrijven van een brief of tijdens het mondeling kunnen ze ook meer woorden gebruiken.

BOEK VAN WANHOOP NAAR BLIJDSCHAP

https://dyslexieacademy.nl/product/boek-van-wanhoop-naar-blijdschap/
Dit grammaticaboek is gebruiken naast elke schoolmethode, het geeft de nderwerpen weer in overzichtelijke mindmaps en diagrammen. Het geeft daarom meer inzicht in de taal voor het noodzakelijke begrip.

Hoe kun je een voldoende halen voor een grammaticatoets als niet snapt wat je aan het doen bent? 

De mindmaps zorgen voor rust en overzicht. Combineer deze kennis met het leren van toepassen van deze nieuwe kennis en een voldoende voor een toets is binnen handbereik.  Wie wil er nu niet van Wanhoop naar Blijdschap!
In de webshop zijn meerdere handige hulpmiddelen te vinden die het leren van Engels met dyslexie mogelijk maken.

GRAMMAR BOOTCAMP

Mocht je ondanks deze tips en hulpmiddelen hulp nodig hebben met het leren van Engels. Dan is er de Grammar Bootcamp. 

In 10 lessen gaan we aan de slag met de basis kennis en wordt alle grammatica helder doorgenomen. De leerling krijgt allerlei praktische handvatten om direct in de praktijk te brengen. Zo hebben kristal helder wanneer welke tijd gebruikt moet worden en hoe deze er dan op papier uit ziet. 

Carolien Poels

Ik ben Taalcoach Dyslexie en Engels. Mijn missie is om Engels toegankelijk te maken voor visueel ingestelde leerlingen. Ik wilde graag weten waarom het voor deze leerlingen meer dan gemiddelde moeite koste om Engels te leren. Door het waarom duidelijk te hebben, kan er nu gericht gewerkt worden aan verbetering. Dyslexie hoeft geen belemmering te zijn om Engels te leren.

Geef een antwoord