JA! IK BEN EEN ONDERWIJSPROFESSIONAL

Als onderwijsprofessional ben je altijd op zoek naar (nieuwe) manieren om zo veel mogelijk leerlingen te bereiken. Je bent tenslotte in het onderwijs gegaan om leerlingen nieuwe kennis bij te brengen. 

* Hoe bereik je nu zo veel mogelijk leerlingen in je klas?

* Hoe zorg je ervoor dat al die leerlingen met hun verschillende leerstrategieen wel allemaal het beste uit hunzelf halen?

* Hoe kunnen leerlingen met dyslexie Engels leren?

* Waarom hebben leerlingen met dyslexie nu zoveel problemen met Engels?

* Welke hulpmiddelen stellen de leerlingen in staat om betere resultaten te behalen?

* Hoe kun jij hier als onderwijsprofessional aan bijdragen?