Je bekijkt nu Grammatica: Als je het begrijpt is het makkelijk

Grammatica: Als je het begrijpt is het makkelijk

Laatst was ik samen met een leerling bezig met het doornemen van bepaalde grammatica onderdelen plus het maken van oefeningen ter voorbereiding op een toets. Tijdens het maken kreeg ik de vraag wanneer we aan de moeilijke opdrachten gingen werken want dit was makkelijk. Hij keek me heel verbaasd aan dat dit de oefeningen van de stof waren en dat hij de stof dus beheerste als de opdrachten makkelijk waren. Als je het begrijpt is het makkelijk.

OVERZICHT ONTBREEKT

De dyslectische leerling heeft een visuele leerstijl die niet past bij de auditieve leerstijl die op school wordt toegepast. Op school wordt de stof namelijk veelal aangeboden op klank en wordt veelal aangeboden via verschillende puzzelstukjes. Het overzicht ontbreekt echter en dus worden er geen verbanden gezien. Ze zijn namelijk gebaat bij een overzicht van de lesstof voordat we details gaan aanbieden. Op school ligt de nadruk op de details. 

HET BELANG VAN “WAAROM”

Op school moeten ze bijvoorbeeld grammatica leren en moeten ze weten hoe ze effectief (woordjes) kunnen leren om betere cijfers te halen. Het is dan wel handig dat ze weten, hoe je als dyslect het beste de taal eigen kunt maken. De grote vraag die iedere leerling altijd heeft is “waarom”? We denken bij de vraag “waarom” altijd aan peuters/kleuters die de hele dag bij alles vragen – Waarom? Waarom? Die vraag stel ik bij de begeleiding constant. Waarom gebruiken we die tijd? Inzicht in het gebruik is voor iedereen nuttig maar voor deze leerlingen cruciaal. Een goede basis van de Engelse grammatica is essentieel wil je er verder op kunnen bouwen.

WETEN ZE WAAROM ZE BEPAALDE ZAKEN GEBRUIKEN?

Het is dus verstandig om de stof van de afgelopen tijd eens de revue te laten passeren in een begeleidingstraject alvorens er nieuwe stof bijkomt in de rest van het jaar. Zodat je weet dat de stof tot nu toe geen los zand is waar geen stevig huis op gebouwd kan worden. 

GRAMMAR BOOTCAMP

Daarom is er een Grammar Bootcamp om de stof eigen te maken en goed voorbereid aan de rest nieuwe jaar te beginnen.

GRAMMATICA TOEPASSEN – HOE DOE JE DAT? 

  • Wanneer gebruiken we welke tijd?
  • Waarom gebruiken we die tijd?
  • Hoe ziet de constructie eruit?

Grammatica heeft een doel. Het is niet een doel op zich, zoals het op school wel lijkt te zijn. Je wilt iets duidelijk maken, welke constructie heb je dan nodig. Ze hebben tijdens de bootcamp alle tijd om vragen te stellen en we nemen de tijd voor elke constructie en gaan niet verder voordat we helder hebben wat we moeten doen. Ze hoeven zich niet bezwaard te voelen dat de rest van de klas het al wel snapt en zij nog niet. Binnen now-time vliegen de vragen je om de oren en volgt het begrip daarna. Aan de hand van leerzame, leuke oefeningen testen we de kennis tijdens de Grammar Bootcamp.

WOORDJES LEREN – HOE DOE JE DAT?

Hoe kun je het beste je woordenschat vergroten? Hoe leer je het beste de woordenlijsten van school? Hier gaan we mee aan de slag tijdens de Grammar Bootcamp zodat ze komend jaar gelijk goed kunnen beginnen.

BONNUSSEN BIJ AANMELDING

Bij aanmelding krijg je niet alleen het werkboek met uitleg en oefeningen t.w.v. €19,95 maar ook het grammatica boek “Van Wanhoop naar Blijdschap” t.w.v. €27,50 HELEMAAL GRATIS.

Zo heb je alle kennis bij de hand om inzicht in de grammatica te krijgen en zal er vooruitgang plaatsvinden na toepassing van al deze nieuw-geleerde inzichten.


Wil je gratis tips en updates over nieuwe producten? Je ontvangt dan ook het e-book “Engels & Dyslexie – Hoe gaat dat samen?”

* indicates required
Email Format

Carolien Poels

Ik ben Taalcoach Dyslexie en Engels. Mijn missie is om Engels toegankelijk te maken voor visueel ingestelde leerlingen. Ik wilde graag weten waarom het voor deze leerlingen meer dan gemiddelde moeite koste om Engels te leren. Door het waarom duidelijk te hebben, kan er nu gericht gewerkt worden aan verbetering. Dyslexie hoeft geen belemmering te zijn om Engels te leren.

Geef een antwoord