Je bekijkt nu Grammatica: Als je het begrijpt is het makkelijk

Grammatica: Als je het begrijpt is het makkelijk

Laatst was ik samen met een leerling bezig met het doornemen van bepaalde grammatica onderdelen plus het maken van oefeningen ter voorbereiding op een toets. Tijdens het maken kreeg ik de vraag wanneer we aan de moeilijke opdrachten gingen werken want dit was makkelijk. Hij keek me heel verbaasd aan dat dit de oefeningen van de stof waren en dat hij de stof dus beheerste als de opdrachten makkelijk waren. Als je het begrijpt is het makkelijk.

OVERZICHT ONTBREEKT

De dyslectische leerling heeft een visuele leerstijl die niet past bij de auditieve leerstijl die op school wordt toegepast. Op school wordt de stof namelijk veelal aangeboden op klank en wordt veelal aangeboden via verschillende puzzelstukjes. Het overzicht ontbreekt echter en dus worden er geen verbanden gezien. Ze zijn namelijk gebaat bij een overzicht van de lesstof voordat we details gaan aanbieden. Op school ligt de nadruk op de details. 

HET BELANG VAN WAAROM

Op school moeten ze bijvoorbeeld grammatica leren en moeten ze weten hoe ze effectief (woordjes) kunnen leren om betere cijfers te halen. Het is dan wel handig dat ze weten, hoe je als dyslect het beste de taal eigen kunt maken. De grote vraag die iedere leerling altijd heeft is “waarom”? We denken bij de vraag “waarom” altijd aan peuters/kleuters die de hele dag bij alles vragen – Waarom? Waarom? Die vraag stel ik bij de begeleiding constant. Waarom gebruiken we die tijd? Inzicht in het gebruik is voor iedereen nuttig maar voor deze leerlingen cruciaal. Een goede basis van de Engelse grammatica is essentieel wil je er verder op kunnen bouwen.

WETEN ZE WAAROM ZE BEPAALDE ZAKEN GEBRUIKEN?

Het is dus verstandig om de stof van de afgelopen tijd eens de revue te laten passeren in een begeleidingstraject alvorens er nieuwe stof bijkomt in de rest van het jaar. Zodat je weet dat de stof tot nu toe geen los zand is waar geen stevig huis op gebouwd kan worden. 

Meer informatie in deze video's

Carolien Poels

Engels leren met dyslexie is een hele opgave. Maar met de juiste hulpmiddelen en benadering van de lesstof is het wel mogelijk om goede cijfers te halen.