Grammatica boek: Van Wanhoop naar Blijdschap

waarom dit boek?

Een grammatica boek dat is te gebruiken naast de schoolmethode, het geeft de onderwerpen weer in overzichtelijke mindmaps en diagrammen. Het geeft daarom meer inzicht voor het noodzakelijke begrip van de taal. Wie wil er nu niet van wanhoop naar blijdschap?

 

 

meer houvast

 • Korte en bondige uitleg
 • Grammatica maar dan anders!
 • Betere resultaten
 • 146 blz met uitleg
 • Voor dyslecten / visueel ingestelde leerlingen / beelddenkers
 • Visueel inzichtelijk dmv mindmaps en diagrammen

meer resultaat

Leerlingen leren heel veel op school maar niet hoe ze moeten leren. De meeste leerlingen weten vaak niet wat kun leerstijl is en hoe ze hier voordeel uit kunnen halen. 

Inzicht in de leerstijl zou een hoop frustratie kunnen wegnemen bij leerlingen. Meer inzicht zorgt voor beter resultaat tijdens toetsen. Succeservaringen zorgen op hun beurt voor vergroting van het zelfvertrouwen.  

Zo gaat de leerling van wanhoop naar blijdschap. 

 

het ontstaan van een missie

Ik heb jarenlang gewenst dat ik anders was. Bewust en onbewust. Ik ging alles uit de weg wat ook maar enigszins met nummers te maken had. Frustratie op frustratie dat er weer een plan stuk liep op rekenen. Op de lagere school werd ik weggezet als dom; en kind dat in de zomervakantie stapels met hoofdrekensommen mee kreeg in de veronderstelling dat ik ooit het licht zou zien. Je kunt je wellicht voorstellen wat dat deed met mijn zelfbeeld. Op de middelbare school ging het een stuk beter, alleen al omdat ik verlost was van de leerkracht die ik 4 (!) jaar lang had gehad en wiens enige passie cijfers was Ik kwam erachter dat ik wel goed was in talen bijvoorbeeld. 

Jaren later, inmiddels moeder van twee zoons leerde ik van het bestaan van visueel denken, gevoelsmatig denken en de bijbehorende leerstijlen. Ik ben me daar in gaan verdiepen en er ging een wereld voor me open. Er werd ineens zoveel duidelijk. Ik realiseerde me dat alles wat ik altijd als een last had gezien juist mijn kracht was.

 • Ik weet wat de vooroordelen zijn
 • Wat de impact kan zijn op je zelfbeeld heb ik zelf ervaren
 • Ik weet hoe sommige leraren je kunnen zien
 • Wat het betekent om tot de 20% van de klas te behoren waar het materiaal niet voor geschreven is, is mij ook bekend

Mijn liefde voor Engels werd met de jaren groter, ik was inmiddels Engels gaan studeren en tot mijn vreugde merkte ik dat ik ergens goed in was. De ervaringen als dyscalculist zou ik gaan gebruiken om die andere groep te gaan helpen. Mijn missie was geboren.

En wat is dat dan?

Engels toegankelijk maken voor dyslecten

Ik begeleid nu in mijn praktijk voornamelijk middelbare scholieren in het doorgronden van de Engelse taal. Dit inzicht helpt hen om betere resultaten op school te halen. Dit boek is een bundeling van de mindmaps en diagrammen die ik altijd gebruik om het inzicht in de te leren grammatica te vergroten. Dit boek is te gebruiken als zelfstudieboek naast de schoolmethode maar zal ook worden gebruikt als er lessen in de praktijk worden gevolgd. 

Luna begon met een achterstand in de brugklas en haalde alleen maar onvoldoendes en raakte zeer gefrustreerd omdat ze niets van Engels begreep. e was hierdoor erg onzeker en vroeg niets meer in de klas want na een tweede uitleg begreep ze het nog steeds niet.

Ondanks dat we thuis veel tijd en energie besteedde aan het Engels was er geen vooruitgang. De grootste struikelblokken waren het lezen van Engels, logica bedenken in de taal en niet begrijpen waarom dezelfde lettercombinaties verschillende klanken hebben bijvoorbeeld. Daarom wilde ze zelfs thuis net meer hardop lezen.

Luna begrijpt nu meer van de taal. Ze heeft een beter beeld van de problemen waar ze als dyslect tegenaan loopt. Carolien legt de stof op een begrijpelijke manier uit en er kan extra aandacht worden besteed aan moeilijke onderdelen. Luna haar zelfvertrouwen groeit nog steeds en ze haalt allemaal voldoendes. We zijn zeer tevreden!

Mary Huisman
Moeder van Luna (dyslexie), 2 vwo

Onze zoon heeft een zware vorm van dyslexie, hierdoor is van de HAVO teruggegaan naar GT, iik dit ging niet goed. Met name Engels was erg moeilijk voor hem, hij begreep totaal niets van de grammatica en het schrijven in het Engels lukte ook niet.

Het ging totaal niet op school met Engels en daardoor zakte de rest van de vakken ook terug, er was zelfs sprake van dat ze hem nog een niveau wilde laten zakken. De dyslexie werd zo'n grote beperking voor hem, terwijl hij na GT nog steeds de HAVO wil gaan doen en nog de motivatie heeft om door te gaan. Daarom zijn we gaan zoeken naar een manier om hem te helpen.

De combinatie dyslexie en Engels sprak ons erg aan en hebben daarom de keus gemaakt om wekelijks een rit naar Voorschoten te maken om hem privé les te laten krijgen van Carolien.

Struikelblokken waren vooral: het niet aankunnen van de hoeveelheid stof in combinatie met dyslexie en het niet begrijpen van de grammatica en spelling van Engels. Hierdoor ook een falend gevoel, zoveel energie die erin gestopt wordt maar geen goed resultaat opleverde.

Hij begrijpt voor het eerst in al die jaren de grammatica, leert op een andere manier, gaat meer vrije tijd overhouden en betere cijfers halen. Zijn gemiddelde is van een 2-3 naar een 6 gegaan.

Hij kwam veel onbegrip tegen, dyslexie wordt vaak niet begrepen. Zeker als het aanbod van de stof niet is afgestemd op dyslecten. Hij heeft veel geleerd in de tijd dat hij nu lessen krijgt van Carolien. 3 jaar grammatica inhalen is niet niets. Na al die jaren tobben en ploeteren voelt hij zich eindelijk begrepen en gaat hij "beloning" krijgen in de vorm van goede cijfers.

De conclusie van onze zoon nu: "Ik begin nu eindelijk de grammatica te begrijpen en vind Engels leren niet meer zo erg omdat mijn cijfers eindelijk goed zijn."

Joanne Huisman
Moeder van Joel (dyslexie), 4vmbo-gt

inhoud boek

Hier volgt een greep uit de onderwerpen in het boek: 
 • Vereiste kennis per taalvaardigheid per niveau – gebaseerd op de Europese normen
 • Vereiste grammatica kennis A1 & A2
 • Vereiste grammatica kennis B1 & B2
 • Afstreeplijst om te checken welke kennis beheerst wordt en welke nog niet – super handig voor examenleerlingen
 • Tips om woordjes te leren
 • Uitleg waarom het Engels zo moeilijk is om te leren
 • Inzicht in woordopbouw door voor- en achtervoegsels
 • Basisvaardigheden als klok kijken, het alfabet, gebruik van hoofdletters en telwoorden
 • Overzicht van signaalwoorden
 • Overzicht van onregelmatige werkwoorden
 • De verhouding tussen de Engelse tijden? 
 • Hoe kies je altijd de goede tijd?
 • Hoe verbeter je je uitspraak? 
 • Hoe vergroot je je woordenschat?
 • Hoe maak je goede zinnen?

Verder alle gebruikelijke grammatica onderwerpen als de passive, conditionals, modal verbs, reported speech, hoeveelheidswoorden

 • Vergeet de vergrotende vs overtreffende trap niet
 • Het verschil tussen een bijvoeglijk naamwoord en een bijwoord
 • Het gebruik van vraagwoorden
 • Kennis van voorzetsels

Alle onderwerpen om eindelijk een goede brief te kunnen schrijven of een tekst te kunnen begrijpen. 

 

VAn wanhoop naar blijdschap - hoe leer je Engels met dyslexie?

€27,50

Meer houvast en daardoor betere resultaten

200 blz met uitleg in mindmaps of diagrammen

Meer overzicht en daardoor meer begrip

Naast elke schoolmethode te gebruiken

Grammatica maar dan anders!

Engels leren met dyslexie….. Zo doe je dat!

Sluit Menu
×
×

Winkelmand