Grammar Bootcamp Basis

Een visuele leerstijl - Wat is dat?

Een visuele leerstijl is een creatieve, drie-dimensionele manier van denken. Deze manier van denken kan heel veel moois opleveren maar kan ook voor veel problemen zorgen op school. De manier waarop we op school de lesstof aanbieden is vaak niet de manier waarop de leerling informatie verwerkt. 

Dit is waar een leerling met dyslexie vaak tegenaan loopt. Het is ook zoveel breder. Er kunnen dus problemen zijn met taal maar zeker ook met zelfvertrouwen, planning en organisatie. 

De dyslectische leerling is namelijk gebaat bij een overzicht van de lesstof voordat we details gaan aanbieden. Dat gebeurt op school andersom. Dit overzicht krijgen ze tijdens de Grammar Bootcamp. 

Herken je dit?

☑️ doorzettingsvermogen

☑️ moeite met het verwoorden van gedachten

☑️ onverwacht heldere inzichten

☑️ moeite om zaken systematisch aan te pakken

☑️ inzicht van stof nadat het totaalbeeld er is

☑️ buikpijn als ze aan Engels denken

☑️ geen tijdsbesef

☑️ concentratieproblemen ivm korte aandachtspanne

☑️ wisselende prestaties

☑️ faalangst

☑️ veel fantasie, vindingrijkheid en originaliteit

☑️ de hoop opgegeven om het ooit te leren

Wat is het belang van de waarom-vraag?

Op school moeten we grammatica leren en moet je woordjes kunt leren. Het is dan wel handig dat je weet, hoe je als leerling met dyslexie het beste de taal eigen kunt maken. De grote vraag die iedere leerling altijd heeft is “waarom”? We denken bij de vraag “waarom” altijd aan peuters/kleuters die de hele dag bij alles vragen – Waarom? Waarom? Waarom? -. 

Die vraag stellen we bij de begeleiding echter constant. Waarom gebruiken we die tijd? Waarom heb ik eigenlijk grammatica nodig? Inzicht in het gebruik is voor iedereen nuttig maar voor deze leerlingen cruciaal. Een goede basis van de Engelse grammatica is essentieel wil je er verder op kunnen bouwen. Het is dus verstandig om de stof van de afgelopen tijd eens de revue te laten passeren in een begeleidingstraject alvorens er nieuwe stof bijkomt of om gewoon goede zinnen op papier te kunnen zetten.

Waarom is Engels zo moeilijk

Grammatica toepassen - Hoe doe je dat?

  • Wanneer we welke tijd gebruiken?
  • Waarom gebruiken we een bepaalde tijd?
  • Wat gebeurt er eigenlijk als ik die tijd gebruik?
  • Hoe ziet die tijd eruit?
  • Hoe maak ik hier een bevestigende / negatieve of een vraagzin mee?

Grammatica heeft een doel. Het is niet een doel op zich, zoals het op school wel lijkt te zijn. Je wilt iets duidelijk maken, welke constructie heb je dan nodig? Ze hebben tijdens de training alle tijd om vragen te stellen en we nemen de tijd voor elke constructie en gaan niet verder voordat we helder hebben wat we moeten doen. Ze hoeven zich niet bezwaard te voelen dat de rest van de klas het al wel snapt en zij nog niet. Binnen now-time vliegen de vragen je om de oren en volgt het begrip daarna. Aan de hand van leerzame, leuke oefeningen testen we de kennis tijdens deze Grammar Bootcamp.

Dit zijn de droombeelden van iedere leerling

☑️ goede cijfers halen

☑️ met zelfvertrouwen aan een toets beginnen

☑️ snappen hoe de grammatica in elkaar zit

☑️ woordjes onthouden nadat ze geleerd zijn

☑️ overgaan naar het volgende jaar

☑️ voor het eindexamen slagen

☑️ een grotere woordenschat hebben

☑️ goede zinnen op papier kunnen zetten


Inzicht volgt op overzicht

Maak de dromen nu waar!

In de 10 lessen van de Grammar Bootcamp gaan we aan de slag met de basis kennis en wordt alle grammatica helder doorgenomen. De leerling krijgt allerlei praktische handvatten om direct in de praktijk te brengen. Zo hebben kristal helder wanneer welke tijd gebruikt moet worden en hoe deze er dan op papier uit ziet. 

Ze kunnen alle vragen stellen die er nodig zijn om het begrip te krijgen. Als zij het niet snappen heb ik het niet goed uitlegd……… 

Tijdens de lessen op school is hier vaak geen tijd voor en krijgt de leerling vaak te horen dat dit stof is die al behandeld is en dat daar op dit moment niet verder op ingegaan kan worden. Als je dat een paar keer gehoord hebt, stop je met vragen stellen want dat heeft toch geen zin. 

Aan de andere kant is het zo dat een leerling met dyslexie vaak langer nodig heeft om de informatie te verwerken en dus pas later vragen gaat hebben.   


Lesprogramma in Google Classroom

Contactmomenten live of via Google Meet

Alle aandacht

Bonus boek Van Wanhoop naar Blijdschap

Voor wie is deze Grammar Bootcamp?

Tijdens de Grammar Bootcamp behandelen we de basisonderdelen van de grammatica (A2 niveau). 

Dit kan dus een VMBO/MAVO leerling of een HAVO/VWO zijn. Op elk niveau wordt er verwacht dat je deze basis tijden kent. De rest van de grammatica steunt hierop. 

Als deze kennis niet goed beheerst wordt is het net als bouwen op drijfzand. Het gebouw heeft geen goede fundering en zal een keer instorten. 

Zodra de basis goed is, kun je verder gaan bouwen met moeilijkere onderdelen. 

Wat weet je na de Grammar Bootcamp?

 

✔️ Tegenwoordige tijd (Present Simple vs Present Continuous)

✔️ Bevestigende zinnen / Ontkennende zinnen / Vraagzinnen

✔️ Vragende voornaamwoorden

✔️ Verleden tijd (Past Simple vs Past Continuous)

✔️ Woordvolgorde

✔️ Voltooide tijd (Present Perfect)

✔️ Past Simple vs Present Perfect

✔️ Will vs Going to (Future Simple)

 

➕ Hoe maak je een goed spiekbriefje? 

➕ Hoe bereid je een toets voor?

Wat anderen ervan vinden!

Ik vond het een hele fijne en leerzame cursus! Het was fijn om met iemand te zitten die je alles op een makkelijke manier kan uitleggen en die alleen op jou gericht is. Zodat het gaat op jouw tempo en met iemand die alles net zo lang kan uitleggen tot je het echt begrijpt. Ik heb er veel aan gehad. Dank u wel daarvoor!
Dyslexie Academy
Elisa Carree
Het volgend jaar moet ik veel brieven schrijven. Ik nu wat de docent bedoelt als ze de naam van een tijd zegt. Je bent heel geduldig en bij jou voel ik me niet dom als ik iets niet weet.
Dyslexie Academy
Onderbouw leerling
Er moest vertrouwen komen in de start met Engels. Er is nu kennis van goede studievaardigheden.
De combinatie van Engels met dyslexie en beelddenken was de aanleiding om met deze training te beginnen.
Dyslexie Academy
Ouder gesprek
Resultaten zijn toch het belangrijkst en dat zijn er. De combi van instructie en uitwerken is fantastisch. De achterstand die niet in te halen leek, lijkt nu wel overbrugbaar.
Er was een goede samenwerking, overzicht en inzicht, snel schakelen, goed meedenken, flexibiliteit en verstand van zaken.
Dyslexie Academy
Ouder evalutie
De taalregels toepassen, het onthouden en door elkaar gebruiken van alle tijden vond ik het lastigst aan Engels.
Waar ik het meest trots op ben is dat ik de regels zo snel leer en dat ik nu na een paar lessen al meer heb geleerd dan op school.
Je geeft alles duidelijk aan, je herhaalt veel, je kunt het allemaal op je eigen gemak doen en in je eigen tempo. Je hebt veel grapjes tussendoor waardoor het leuk blijft.
Dyslexie Academy
Leerling op evaluatieformulier
De Stones leren en zinnen maken is echt het moeilijkste aan Engels leren.
Jouw grammatica uitleg is mij het meeste bijgebleven. Ik ben trots op mijn cijfer van deze module. Het gaat steeds beter. In het begin had ik een 2,2 maar nu heb ik al een 6.3.
Je grammatica uitleg zal ook fijn zijn voor andere leerlingen. Het grote boek met alle Engelse dingen heeft mij erg goed geholpen.
Dyslexie Academy
Leerling commentaar op formulier
Ik vind spreken en grammatica erg moeilijk. Het meest bijgebleven is je uitleg over de grammatica. Na jouw uitleg snapte ik het veel beter. Ik merk nu als ik opdrachten maak dat ik beter weet hoe het moet. Het gaat nu tijdens de les beter.
De combinatie van duidelijke uitleg en goede opdrachten vond ik fijn.
Dyslexie Academy
Leerlingformulier
De Stones leren en zinnen maken is echt het moeilijkste aan Engels leren.
Jouw grammatica uitleg is mij het meeste bijgebleven. Ik ben trots op mijn cijfer van deze module. Het gaat steeds beter. In het begin had ik een 2,2 maar nu heb ik al een 6.3.
Je grammatica uitleg zal ook fijn zijn voor andere leerlingen. Het grote boek met alle Engelse dingen heeft mij erg goed geholpen.
Dyslexie Academy
Leerling commentaar op formulier
Zinnen maken en stof toepassen vind ik het moeilijkst. Je manier van grammatica uitleggen in combinatie met aantekeningen is fijn. Het gaat steeds beter. De Stones gaan vooruit. Het goede is de 1-op-1 uitleg met het "grote" boek en de aantekeningen. Het is veel beter dan een half uur van een student op school die er ook minder verstand van heeft en die je niet meer informatie geeft dan dat in het schoolboek staat.
Dyslexie Academy
Leerling 3 vwo
De basis grammatica vind ik lastig.
De stapjes die ik moet volgen zijn mij het meest bijgebleven.
Ik ben er trots op dat ik de cursus heb gedaan, netjes steeds mijn opdrachten heb gemaakt en dus heb doorgezet. Ik merk nu al verbetering.
Anderen leerlingen "moeten" voor jou kiezen omdat je alles rustig stap voor stap uitlegt. Je luistert goed en begrijpt mij ook. Als ik het nog niet snap dan leg je het nog een keer uit zonder minachtend te doen.
Dyslexie Academy
Julia Spoor 3 havo

Engels leren met dyslexie ..... Zo doe je dat!