1ste Hulp bij Schrijfstress

De dyslectische leerling heeft een visuele leerstijl die niet past bij de auditieve leerstijl die op school wordt toegepast. Deze omzetting is door de leerlingen zelf te maken maar dan moeten ze wel bewust zijn van hun leerstijl en hier meer om kunnen gaan. Ze zijn gebaat bij een overzicht van de lesstof voordat we details gaan aanbieden. Dat gebeurt op school dus andersom. Tijdens deze Training Leesvaardigheid gaan we hiermee aan de slag.


WAAROM DEZE TRAINING SCHRIJFVAARDIGHEID?

Op school wordt er niet altijd evenveel aandacht besteed aan schrijfvaardigheid. De grote vraag die iedere leerling altijd heeft is “waarom”? We denken bij de vraag “waarom” altijd aan peuters/kleuters die de hele dag bij alles vragen – Waarom? Waarom? -. Die vraag stellen we bij de begeleiding echter constant. Waarom is dat het goede antwoord? Inzicht in het gebruik is voor iedereen nuttig maar voor deze leerlingen cruciaal. Waarom moet ik die constructie gebruiken? Wat wil ik eigenlijk zeggen?

Ze hebben geen flauw idee waar ze moeten beginnen en hoe ze een samenhangend verhaal op papier krijgen. Welke vaardigheden zijn er eigenlijk nodig om een verhaal of een brief te schrijven?

Daarom is er deze Training Schrijfvaardigheid. Ze leren zich de opdracht eigen te maken en zijn vervolgens goed voorbereid op school.


OPDRACHTEN SCHRIJVEN – HOE DOE JE DAT?

  • Welke soort opdrachten zijn er er?
  • Wat zijn de punten waarop gelet wordt?
  • Welke punctuaties zijn cruciaal om te weten?
  • Wat zijn veelvoorkomende (werk)woorden in mijn brief of artikel?
  • Hoe helpen signaalwoorden bij het creeren van een logisch verhaal?
  • Wat is een goede zinsopbouw?
  • Hoe zorg ik voor een stroom aan ideeen die in mijn brief komen?
  • Wat is nodig voor een samenhangend geheel?

Het schrijven van een goed verhaal is een handige vaardigheid om aan te leren voor je verder (school) carriere. Je zult altijd de ideeen in je hoofd om moeten kunnen zetten in woorden.

Ze hebben tijdens de training alle tijd om vragen te stellen en we nemen de tijd voor elke constructie en gaan niet verder voordat we helder hebben wat we moeten doen. Ze hoeven zich niet bezwaard te voelen dat de rest van de klas het al wel snapt en zij nog niet. Binnen now-time vliegen de vragen je om de oren en volgt het begrip daarna. Aan de hand van oude examens gaan we aan de slag met de examenvaardigheden. Zo weten ze wat ze kunnen verwachten en hoe ze dit aanpakken.


WOORDENSCHAT VERGROTEN – HOE DOE JE DAT?

Hoe kun je het beste je woordenschat vergroten? Ga je aan de slag met de woordenlijsten van school? Schaf je woordenschat boeken aan? We gaan kijken wat de beste manier van woordenschat vergroten is die past bij de leerstijl van de leerling. Hoe groter de woordenschat is, hoe beter je de ideeen in je hoofd kunt verwoorden in het Engels. Hoe zorg je ervoor dat je niet steeds hetzelfde woord gebruikt? Een varieteit aan woorden maakt het lezen van een brief makkelijker voor de ontvanger.


WANNEER KUN JE DIT ALLEMAAL LEREN? 

Inplannen gaat In Overleg

Door de mogelijkheid om het zelf in te plannen kan het goed gecombineerd worden met school. Door de persoonlijke aandacht is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Dit is trouwens geen mogen maar een MUST. Tijdens de les op school is hier vaak geen tijd voor en krijgen ze vaak te horen dat dit stof is die al behandeld is en dat ze daar in de les niet verder op ingaan. Als je dit een paar keer gehoord hebt, stel je geen vragen meer want dit levert toch niets op.