Het is mijn wens dat iedere dyslect cq rechtsdenkend persoon (beelddenker of gevoelsdenker) in staat moet zijn om Engels te leren. Zodra er inzicht is in de manier van leren, kun je controle krijgen over je kennisvergaring en zul je met sprongen vooruit gaan.

Ik wil dyslecten de tools geven om tot leren te komen en resultaten te boeken op het gebied van Engels. 

Wat anderen ervan vinden!

Er was geen zelfvertrouwen, ze vond Engels verschrikkelijk en haalde veel onvoldoendes. Deze lage cijfers waren de aanleiding om hulp te gaan zoeken, ook omdat er geen zin was om zich hiervoor in te zetten.

Dit was dan ook gelijk het grootste probleem, door het gebrek aan zelfvertrouwen wilde ze niets meer en lukte ook niets meer.

Na het volgen van de lessen is het zelfvertrouwen gestegen en bleek de passieve kennis er echt wel te zitten. Ze is nu gemotiveerd om te leren.

Astrid van Wijngaarden
Moeder van Esmee met dyslexie

Ik wil graag vertellen wat het voor mij betekent om deze lessen te volgen (maar zonder mijn naam als dat mag....)

Carolien legt goed uit. Ik weet nu welke stappen ik moet nemen om tot de goede tijd te komen.
Voorheen snapte ik compleet niets van de grammatica. Nu haal ik allemaal voldoendes.

Meisje met dyslexie - 3 havo

Hoe doe je dat Engels leren met dyslexie?

doelgroep

Een rechtsdenkend persoon is een persoon die bij voorkeur gebruik maakt van zijn rechter hersenhelft. Iedereen heeft twee hersenhelften die verantwoordelijk zijn verschillende functies. Je linkerhersenhelft is verantwoordelijk voor woorden/taal, nummers, volgorde, tijdsbesef, logica en analytisch denken terwijl de rechter hersenhelft zorgt voor kleur, ritme, fantasie, overzicht, ruimtelijk inzicht, gevoel en emotie. Je kunt je waarschijnlijk voorstellen dat een persoon die voornamelijk leert vanuit zijn linker hersenhelft een compleet ander persoon is dan degene die leert voornamelijk vanuit zijn rechter hersenhelft.

Als je de wereld bekijkt vanuit een andere manier doe je precies hetzelfde als je leert. Als je dan bedenkt dat het huidige schoolsysteem werkt vanuit de linkerhersenhelft, de leerkrachten ook nog eens veelal linksgeoriënteerd zijn, kun je je voorstellen dat een rechtsgeoriënteerd persoon vastloopt op school.

Een andere leerstijl kan dan uitkomst bieden. 

 

resultaat

Tijdens de trainingen gaan we actief aan het werk met de grootste struikelblokken die er zijn bij het leren van Engels. 

Verbetering van deze vaardigheden geven de leerling meer zelfvertrouwen en mogelijkheden om vooruitgang te boeken in alle taalvaardigheden die er nodig zijn om goed te presteren. 

Ze leren namelijk dat woordenschat – spelling – uitspraak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en kennis van deze driehoek levert je verbetering op bij elk onderdeel. Het maakt namelijk niet uit of het woord verstaan dient te worden, begrepen dient te worden, opgeschreven of uitgesproken dient te worden dan wel herkent dient te worden in een tekst. 

Aangezien dit vaak de grootste problemen oplevert, is dit de ideale start als je beter wilt worden. 

 

 

problemen bij het leren van engels

Probleem 1 :

  • Geen kennis van de verschillende leerstijlen en welke de leerling het beste kan helpen?

Probleem 2: 

  • Geen inzicht in woordopbouw

Probleem 3:

  • Geen inzicht in uitspraak

Probleem 4: 

  • Te kleine woordenschat 

Probleem 5:

  • Moeite met plannen

Probleem 6:

  • Moeite met het spellen van woorden

Probleem 7: 

  • Te weinig resultaat van het leren van woordenlijsten

  

Luna begon met een achterstand in de brugklas en haalde alleen maar onvoldoendes en raakte zeer gefrustreerd omdat ze niets van Engels begreep. e was hierdoor erg onzeker en vroeg niets meer in de klas want na een tweede uitleg begreep ze het nog steeds niet.

Ondanks dat we thuis veel tijd en energie besteedde aan het Engels was er geen vooruitgang. De grootste struikelblokken waren het lezen van Engels, logica bedenken in de taal en niet begrijpen waarom dezelfde lettercombinaties verschillende klanken hebben bijvoorbeeld. Daarom wilde ze zelfs thuis net meer hardop lezen.

Luna begrijpt nu meer van de taal. Ze heeft een beter beeld van de problemen waar ze als dyslect tegenaan loopt. Carolien legt de stof op een begrijpelijke manier uit en er kan extra aandacht worden besteed aan moeilijke onderdelen. Luna haar zelfvertrouwen groeit nog steeds en ze haalt allemaal voldoendes. We zijn zeer tevreden!

Mary Huisman
Moeder van Luna (dyslexie), 2 vwo

Onze zoon heeft een zware vorm van dyslexie, hierdoor is van de HAVO teruggegaan naar GT, iik dit ging niet goed. Met name Engels was erg moeilijk voor hem, hij begreep totaal niets van de grammatica en het schrijven in het Engels lukte ook niet.

Het ging totaal niet op school met Engels en daardoor zakte de rest van de vakken ook terug, er was zelfs sprake van dat ze hem nog een niveau wilde laten zakken. De dyslexie werd zo'n grote beperking voor hem, terwijl hij na GT nog steeds de HAVO wil gaan doen en nog de motivatie heeft om door te gaan. Daarom zijn we gaan zoeken naar een manier om hem te helpen.

De combinatie dyslexie en Engels sprak ons erg aan en hebben daarom de keus gemaakt om wekelijks een rit naar Voorschoten te maken om hem privé les te laten krijgen van Carolien.

Struikelblokken waren vooral: het niet aankunnen van de hoeveelheid stof in combinatie met dyslexie en het niet begrijpen van de grammatica en spelling van Engels. Hierdoor ook een falend gevoel, zoveel energie die erin gestopt wordt maar geen goed resultaat opleverde.

Hij begrijpt voor het eerst in al die jaren de grammatica, leert op een andere manier, gaat meer vrije tijd overhouden en betere cijfers halen. Zijn gemiddelde is van een 2-3 naar een 6 gegaan.

Hij kwam veel onbegrip tegen, dyslexie wordt vaak niet begrepen. Zeker als het aanbod van de stof niet is afgestemd op dyslecten. Hij heeft veel geleerd in de tijd dat hij nu lessen krijgt van Carolien. 3 jaar grammatica inhalen is niet niets. Na al die jaren tobben en ploeteren voelt hij zich eindelijk begrepen en gaat hij "beloning" krijgen in de vorm van goede cijfers.

De conclusie van onze zoon nu: "Ik begin nu eindelijk de grammatica te begrijpen en vind Engels leren niet meer zo erg omdat mijn cijfers eindelijk goed zijn."

Joanne Huisman
Moeder van Joel (dyslexie), 4vmbo-gt

cursusmogelijkheden

Kies de training die uitsluit bij de behoefte

Grammar bootcamp - Basis -

€475,00

voor 8 sessies

Grammatica boek Van Wanhoop naar Blijdschap

Werkboek met oefeningen en uitleg

Gericht plan van aanpak

Veel praktische handvatten

A2 niveau

Grammar bootcamp - Taaltoets -

€875,00

voor 15 sessies

Grammatica boek Van Wanhoop naar Blijdschap

Werkboek met oefeningen en uitleg

Gericht plan van aanpak

Veel praktische handvatten

B2 niveau

Persoonlijke begeleiding

€55,00

per sessie

Hulp bij het voorbereiding voor een proefwerk

Vaststellen van het gat in de kennis en van daaruit aan de slag

Huiswerk bespreken

Extra oefenmateriaal

Andere benadering van de lesstof

Sluit Menu
×
×

Winkelmand