Begeleiding van studenten

Een andere kijk op Engels leren

Het is mijn wens dat iedere leerling met dyslexie of visueel ingestelde leerling in staat moet zijn om Engels te leren. Zodra er inzicht is in de manier van leren, kun je controle krijgen over je kennisvergaring en zul je met sprongen vooruit gaan. 

Ik wil leerlingen de tools geven om tot leren te komen en resultaten te boeken op het gebied van Engels. 

 

Hoe verwerk je nieuwe kennis?

Ieder persoon heeft een voorkeur bij het gebruikmaken van de hersenen. Iedereen heeft twee hersenhelften die verantwoordelijk zijn verschillende functies. Je linkerhersenhelft is verantwoordelijk voor woorden/taal, nummers, volgorde, tijdsbesef, logica en analytisch denken terwijl de rechter hersenhelft zorgt voor kleur, ritme, fantasie, overzicht, ruimtelijk inzicht, gevoel en emotie. Je kunt je waarschijnlijk voorstellen dat een persoon die voornamelijk leert vanuit zijn linker hersenhelft een compleet ander persoon is dan degene die leert voornamelijk vanuit zijn rechter hersenhelft.

 

Als je de wereld bekijkt op een andere manier doe je precies hetzelfde als je leert

Als je dan bedenkt dat het huidige schoolsysteem werkt vanuit de linkerhersenhelft, de leerkrachten ook nog eens veelal linksgeoriënteerd zijn, kun je je voorstellen dat een rechtsgeoriënteerd persoon vastloopt op school.

Een andere leerstijl kan dan uitkomst bieden.

Het grote struikelblok

Tijdens de trainingen gaan we actief aan het werk met de grootste struikelblokken die er zijn bij het leren van Engels. 

Verbetering van deze vaardigheden geven de leerling meer zelfvertrouwen en mogelijkheden om vooruitgang te boeken in alle taalvaardigheden die er nodig zijn om goed te presteren. 

Ze leren namelijk dat woordenschat – spelling – uitspraak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en kennis van deze driehoek levert je verbetering op bij elk onderdeel. Het maakt namelijk niet uit of het woord verstaan dient te worden, begrepen dient te worden, opgeschreven of uitgesproken dient te worden dan wel herkent dient te worden in een tekst. 

Aangezien dit vaak de grootste problemen oplevert, is dit de ideale start als je beter wilt worden. 

 

 

Problemen bij het leren van Engels

 

PROBLEEM 1:

Geen kennis van de verschillende leerstijlen en welke de leerling het beste kan helpen?

 

PROBLEEM 2: 

Geen inzicht in woordopbouw

 

PROBLEEM 3:

Geen inzicht in uitspraak 

 

PROBLEEM 4: 

Te kleine woordenschat 

 

PROBLEEM 5:

Moeite met plannen

 

PROBLEEM 6:

Moeite met het spellen van woorden 

 

PROBLEEM 7:

Te weinig resultaat van het leren van woordenlijsten

  

Wat anderen ervan vonden!

Engels leren met dyslexie - Grammatica cijfer
Engels leren met dyslexie Cijfer voor grammaticatoets
Engels leren met dyslexie
Ik heb enorm veel geleerd heeft en heb voor mijn gevoel de boel weer onder controle. Heel erg veel dank daarvoor!!!
Dyslexie Academy
Olivier Steenbergen
Ik ben Tessa, 40 jaar. Via de Dyslexie Academy heb ik mijn Engels op kunnen halen naar een hoger niveau. Dit wilde ik voor een vervolg opleiding. Carolien heeft mij hier heel fijn in begeleid. Doordat Carolien het op een andere manier aanbied en ze kijkt naar je zwakke punten. Hierdoor kreeg ik doelgericht les. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Het is toch net even dat steuntje in de rug wat je nodig hebt. Als je dyslexie hebt en je hebt moeite met Engels, raad ik je zeker aan om lessen te nemen bij Carolien.
Dyslexie Academy
Tessa Staamer
Voordat we contact hadden gelegd stond Jos er niet goed voor bij Engels. Hij miste het overzicht met betrekking tot de grammatica. Hier liep hij steeds op vast. Nu heeft hij veel beter begrip van de grammatica. Hij snapt alles een stuk beter en dat zien we ook aan de cijfers. De wijze waarop Carolien de grammatica behandeld is erg zinvol voor Jos. Vanuit het overzicht kan hij de verschillende onderdelen veel beter integreren.
Dyslexie Academy
Natascha van Velzen
Voordat ik met de lessen begon was het echt slecht gesteld met mijn kennis van Engels. Ik snapte niets van de tijden. Omdat ik volgend jaar (het jaar was ik nu dus in zit) veel brieven zou moeten schrijven heb ik de grammatica bootcamp gedaan. Ik weet nu wat de docent bedoelt als deze de naam van een tijd noemt. Ik kan ze uit elkaar houden en begrijp ze nu ook. Je bent heel geduldig en bij jou voel ik me niet dom als ik iets niet weet.
Dyslexie Academy
Sarah Vreeken
Voordat de lessen starten voor mijn zoon was er sprake van hele slechte cijfers voor Engels. De grootste uitdaging lag in het feit dat de leerkracht op school nauwelijks aan lesgeven toe komt en daardoor mist Jeroen cruciale informatie. Nu hij lessen volgt bij Carolien snapt hij de lesstof stukken beter en zien we ook een stijgende lijn in zijn cijfers. Ze legt de lesstof op een persoonlijke en duidelijke manier uit. ​
Dyslexie Academy
Astrid Oudshoorn
Carolien heeft mijn kinderen jaren lang Engelse les gegeven. Ze kijkt per kind hoe de les aan te pakken en weet op een heel goede manier ervoor te zorgen dat de kinderen enthousiast zijn en blijven over de Engelse taal. Ze bereidt de lessen goed voor en stimuleert de kinderen continue. Door haar hebben mijn kinderen een enorme voorsprong gekregen tov andere leeftijdsgenoten.
Dyslexie Academy
Suzanne Benders
Ik wil graag vertellen wat het voor mij betekent om deze lessen te volgen (maar wel zonder mijn naam als dat mag....). Carolien legt goed uit. Ik weet nu welke stappen ik moet nemen om tot de goede tijd te komen. Voorheen snapte ik compleet niets van de grammatica. Nu haal ik allemaal voldoendes. Ze is inmiddels geslaagd moet een super mooi cijfer voor Engels 🙂
Dyslexie Academy
5 havo leerling
Er was geen zelfvertrouwen, ze vond Engels verschrikkelijk en haalde veel onvoldoendes. Deze lage cijfers waren de aanleiding om hulp te gaan zoeken, ook omdat er geen zin was om zich hiervoor in te zetten. Dit was dan ook gelijk het grootste probleem, door het gebrek aan zelfvertrouwen wilde ze niets meer en lukte ook niets meer. Na het volgen van de lessen is het zelfvertrouwen gestegen en bleek de passieve kennis er echt wel te zitten. Ze is nu gemotiveerd om te leren.
Dyslexie Academy
Astrid van Wijngaarden
Ze begrepen niets van Engels. Het leren gaat moeizaam en ze weten vaak niet hoe ze moeten leren. Ze krijgen nauwelijks les en moeten alleen opdrachten maken. Klassikaal nakijken wordt er niet gedaan waardoor het inzicht in Engels niet aanwezig is. Ze hebben moeite met alles. De grammatica, woordjes leren en klok kijken. Na de lessen gaat het beter. Ze weten nu hoe ze moeten leren. De 1-op-1 begeleiding is echt fijn. Carolien kan geduldig uitleggen en blijft herhalen. Ze heeft handige hulpmiddelen, zoals de kaartenbak om woordjes te leren.
Dyslexie Academy
Diana van der Plas
Voordat de lessen begonnen was er slecht inzicht in de Engelse grammaticaregels en was er een beperkte woordenschat. Door de dyslexie kwam er geen grip op de Engelse grammatica en doordat er geen motivatie meer was om Engels onder de knie te krijgen zijn we op zoek gegaan naar hulp. We wilden hulp bij de grammatica en de woordenschat. Door het volgen van de lessen is er goed inzicht in de grammatica gekomen. Hij heeft meer gevoel voor Engels gekregen, hij leest zelf nu ook meer Engels en is gemotiveerd. Carolien is enthousiast, inlevend en geduldig. Ze weet kinderen weer enthousiast te krijgen voor Engels op school. Ze is echt behulpzaam bij het onder de knie krijgen van de Engelse grammatica.
Dyslexie Academy
Jacqueline Oosterveld
Anastasia vindt de Engelse toetsen op school erg moeilijk en haalde hierdoor veelal lage cijfers. Ook had zij moeite met de lees- en luistertoetsen. Na de cursus "Leren leren" is geconstateerd dat Anastasia waarschijnlijk een beelddenker is. Omdat ze Engels zo moeilijk vindt zijn we gaan googlen op internet naar specialistische hulp voor beelddenkers. Zo kwamen we bij Carolien terecht. De grammatica en bijvoorbeeld de woordvolgorde waren een groot struikelblok voor haar. We kwamen maandelijks uit Nijmegen gereden om oa de stof van een proefwerkweek door te nemen. Dit is als zeer prettig en nuttig ervaren. Voor ons was het doorslaggevend dat je gespecialiseerd bent in hoe beelddenkers de stof eigen maken, waardoor je Anastasia goed begreep en de stof op een andere manier uitlegde. Niets is fijner dan hulp krijgen van iemand die weet hoe je leert en de stof op een andere manier benadert, waardoor je het beter gaat snappen. Daarom vind ik dat andere leerlingen ook voor jou moeten kiezen 🙂
Dyslexie Academy
Rosaline de Vries
Mijn zoon heeft door een intensieve begeleiding op de lagere school zijn achterstand met Nederlands lezen en begrijpend lezen door dyslexie kunnen wegwerken. Op de middelbare school kwamen daar echter Engels, Frans en toen ook nog Duits bij. Hij vindt het heel moeilijk om de logica te vinden en de woordjes in zijn hoofd te krijgen. Wij zochten naar een manier waarbij hij zijn beelddenken actief kon inzetten als alternatief voor de leermethode op school en ter compensatie van zijn dyslexie. Automatiseren was waar hij het meeste moeite mee had. De rijen woordjes en de logica van de grammatica ontdekken. De ander uitleg dan die van zijn docent(e) hebben absoluut geholpen voor een beter begrip van de taal. Daarnaast is consequent de woordjes en zinnen leren een grote hulpbron gebleken. Carolien maakt de grammatica "hapklaar", speelt in op het beelddenken door met visuele hulpmiddelen te werken, waardoor het "anders" is als op school en daardoor aanvullend. De stof blijft beter hangen.
Dyslexie Academy
Geraldine Schoonderbeek
Luna begon in de brugklas met een achterstand en haalde alleen maar onvoldoendes en raakte zeer gefrustreerd omdat ze niets van Engels begreep. Ze was hierdoor erg onzeker en vroeg niets meer in de klas want na een tweede uitleg begreep ze het nog steeds niet.

Ondanks dat we thuis veel tijd en energie besteedde aan het Engels was er geen vooruitgang. De grootste struikelblokken waren het lezen van Engels, logica bedenken in de taal en het niet begrijpen waarom dezelfde lettercombonaties verschillende klanken hebben. Daarom wilde ze zelfs thuis niet meer hardop lezen.
Luna begrijpt nu meer van de taal. Ze heeft een beter beeld van de problemen waar ze als dyslect tegenaan loopt.

Carolien legt de stof op een begrijpelijke manier uit en er kan extra aandacht worden besteed aan moeilijke onderdelen. Luna haar zelfvertrouwen groeit nog steeds en ze haalt allemaal voldoendes. Wij zijn zeer tevreden!!
Dyslexie Academy
Mary Huisman
Onze zoon heeft een zware vorm van dyslexie, hierdoor is hij van de HAVO teruggegaan naar GT, ook dit ging niet goed. Met name Engels was erg moeilijk voor hem, hij begreep totaal niets van de grammatica en het schrijven in het Engels lukte ook niet. Hij had een 2,7 voor Engels in de 3de van het VMBO. Door zijn dyslexie en het niet begrepen worden door de leraren had hij weinig opgepikt van de grammatica.
Het ging totaal niet op school met Engels en daardoor zakte de rest van de vakken ook terug, er was zelfs sprake van dat ze hem nog een niveau wilde laten zakken.

Beperking

De dylexie werd zo'n grote beperking voor hem, terwijl hij na het GT nog steeds naar de HAVO wil gaan en nog de motivatie heeft om door te gaan. Daarom zijn we gaan zoeken naar een manier om hem te helpen. Door de juiste aanpak veranderde zijn overtuiging en had hij door dat het hem ging lukken en werd de drive om zijn diploma te halen alleen maar groter. Hij wilde terug naar de HAVO.

De combinatie dyslexie en Engels sprak ons erg aan en hebben daarom de keus gemaakt om wekelijks een rit naar Voorschoten te maken om hem prive les te laten krijgen van Carolien. Hij heeft een andere manier van woordjes leren aangeleerd. Daarnaast heeft Carolien alle grammatica doorgenomen. Hij begrijpt nu voor het eerst in al die jaren de grammatica, leert op een andere manier, gaat meer vrije tijd overhouden en betere cijfers halen. Het resultaat was een 6 op zijn rapport.

Struikelblokken

De grootste struikelblokken vooraf waren vooral: het niet aankunnen van de hoeveelheid stof in combinatie met dyslexie en het niet begrijpen van de grammatica en spelling van Engels. Hierdoor ook een falend gevoel, zoveel energie die erin gestopt wordt maar geen goed resultaat opleverde.

Hij kwam veel onbegrip tegen, dyslexie wordt vaak niet begrepen. Hij had hierdoor een negatief zelfbeeld maar door de begeleiding en persoonlijke aandacht van Carolien durft hij nu aan te geven wat hij niet snapt en heeft hij veel geleerd in de in de tijd dat hij bij Carolien lessen heeft gekregen. 3 jaar grammatica inhalen is niet niets. Na al die jaren tobben en ploeteren voelt hij zich eindelijk begrepen en gaat hij "beloning" krijgen in de vorm van goede cijfers.
De conclusie van onze zoon nu: "Ik begin nu eindelijk de grammatica te snappen en vind Engels leren niet meer zo erg omdat mijn cijfers nu eindelijk goed zijn."
Dyslexie Academy
Joanna Hoogendoorn

Cursusmogelijkheden

Kies de training die uitsluit bij de behoefte

Grammar bootcamp - Basis -

€495,00

voor 8 sessies

Grammatica boek Van Wanhoop naar Blijdschap

Werkboek met oefeningen en uitleg

Gericht plan van aanpak

Veel praktische handvatten

A2 niveau

Grammar bootcamp - EXTREME -

€875,00

voor 15 sessies

Grammatica boek Van Wanhoop naar Blijdschap

Werkboek met oefeningen en uitleg

Gericht plan van aanpak

Veel praktische handvatten

B2 niveau

1-op-1 begeleiding

€55,00

per sessie

Hulp bij het voorbereiding voor een proefwerk

Vaststellen van het gat in de kennis en van daaruit aan de slag

Huiswerk bespreken

Extra oefenmateriaal

Andere benadering van de lesstof

Meer tekstbegrip in 8 weken

€495,00

voor 8 sessies

Aan de hand van het boek In 8 Stappen naar Tekstbegrip

Oefenmateriaal zijn oude examens zodat er geoefend wordt met echt materiaal

Gericht plan van aanpak

Veel praktische handvatten

Elk gewenst niveau

1e hulp bij schrijfstress

€495,00

voor 8 sessies

Aan de hand van het boek 1e Hulp bij Schrijfstress

Met allerlei oefenmaterialen en oefenmomenten

Gericht plan van aanpak

Veel praktische handvatten

Elk gewenst niveau

Engels leren met dyslexie..... zo doe je dat!

Geef een reactie