Hoe leer je onregelmatige werkwoorden?

Als er gebruik wordt gemaakt van de juiste leerstrategie levert dit veel resultaat op voor de leerling. Met het regelmatig op de juiste manier oefenen van de woordenlijsten maar ook de onregelmatige werkwoorden kunnen ook leerlingen met dyslexie Engels leren. 

Dit is een van de tools die de leerling tot leren brengt en waarmee ze resultaten boeken op het gebied van Engels. Dit pakket leert op een gestructureerde manier de woordjes op school net als de Engelse onregelmatige werkwoorden automatiseren. Het levert direct voordeel op bij de verschillende taalvaardigheden. 

Meer resultaat na inspanning

Leerlingen leren heel veel op school maar hoe ze moeten leren wordt ze niet geleerd.

We verwachten heel veel van ze en zijn verbaasd als het resultaat niet naar verwachting is. We gaan dan het probleem zoeken in de leerling en dezelfde leerstof nogmaals aanbieden want het kan nooit aan de lesmethode liggen. 

De frustratie waar leerlingen vervolgens mee rondlopen en een opbouwend gevoel van falen wordt vaak niet genoeg onderkend. De motivatie is ver te zoeken en leren behoort zeker niet tot de dingen die ze graag doen.

Middels deze methode ontstaat er meer inzicht in onregelmatige werkwoorden met als gevolg een beter resultaat tijdens toetsen. Het verbeterde taalinzicht kan ook gebruikt worden bij schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid. 

Hiermee samenhangend gaat het zelfvertrouwen omhoog omdat er succeservaringen zijn.

 

 

het ontstaan van een missie

Ik heb jarenlang gewenst dat ik anders was. Bewust of onbewust. Ik ging alles uit de weg wat ook maar enigszins met nummers te maken had. Frustratie op frustratie dat er weer een plan stuk liep omdat ik moest rekenen. Op de lagere school werd ik weggezet als dom; een kind dat in de zomervakantie stapels met hoofdrekensommen mee kreeg in de veronderstelling dat ik ooit het licht zou zien. Je kunt je wellicht voorstellen wat dat deed met mijn zelfbeeld. Op de middelbare school ging het een stuk beter, alleen al omdat ik verlost was van de leerkracht die ik 4 jaar lang had gehad en wiens enige passie nummers waren. Ik kwam erachter dat ik wel goed was in talen bijvoorbeeld.

Jaren later, inmiddels moeder van twee zoons leerde ik het bestaan kennen van visueel denken, gevoelsdenken en de bijbehorende leerstijlen. Ik ben me daar in gaan verdiepen en er ging een wereld voor me open. Er werd ineens zoveel duidelijk. Ik realiseerde me dat alles wat ik altijd als een last had gezien juist mijn kracht was.

  • Ik weet wat de vooroordelen zijn
  • Wat de impact kan zijn op je zelfbeeld is mij bekend
  • Ik weet hoe sommige leraren je kunnen zien
  • Wat het betekent om tot de 20% van de klas te behoren waar het materiaal niet voor geschreven heb ik zelf ervaren

Mijn liefde voor Engels werd met de jaren groter, ik was inmiddels Engels gaan studeren en tot mijn vreugde merkte ik dat ik ergens goed in was. De ervaringen als dyscalculist zou ik gaan gebruiken om die andere groep te gaan helpen. Mijn missie was geboren.

En wat is dat dan?

Leerlingen met dyslexie de tools geven om Engels te leren.

Ik begeleid nu in mijn eigen praktijk voornamelijk middelbare scholieren in het doorgronden van de Engelse taal. Dit inzicht helpt hen om betere resultaten op school te halen. Deze methode is een bundeling van manieren die ik altijd gebruik om het inzicht in de onregelmatige werkwoorden te vergroten. De kennis van de werkwoorden komt in elke taalvaardigheid en op elke niveau terug. Deze basiskennis moet beheerst worden en daar kan nu thuis op een gestructureerde manier aan gewerkt worden.

inhoud pakket

  • kaartenbak met 5 vakken
  • stappenplan voor woordjes leren t.w.v. €3,95 GRATIS
  • 150 flashcards 
  • gekleurde pennen om met kleuren de woordsoorten te ordenen

Automatiseren is het halve werk, dan moet het worden toegepast en dat is een hele andere vaardigheid. Na voldoende oefening kan iedereen zeggen. Yes, ik begrijp het en ik kan het!

Luna begon met een achterstand in de brugklas en haalde alleen maar onvoldoendes en raakte zeer gefrustreerd omdat ze niets van Engels begreep. e was hierdoor erg onzeker en vroeg niets meer in de klas want na een tweede uitleg begreep ze het nog steeds niet.

Ondanks dat we thuis veel tijd en energie besteedde aan het Engels was er geen vooruitgang. De grootste struikelblokken waren het lezen van Engels, logica bedenken in de taal en niet begrijpen waarom dezelfde lettercombinaties verschillende klanken hebben bijvoorbeeld. Daarom wilde ze zelfs thuis net meer hardop lezen.

Luna begrijpt nu meer van de taal. Ze heeft een beter beeld van de problemen waar ze als dyslect tegenaan loopt. Carolien legt de stof op een begrijpelijke manier uit en er kan extra aandacht worden besteed aan moeilijke onderdelen. Luna haar zelfvertrouwen groeit nog steeds en ze haalt allemaal voldoendes. We zijn zeer tevreden!

Mary Huisman
Moeder van Luna (dyslexie), 2 vwo

Onze zoon heeft een zware vorm van dyslexie, hierdoor is van de HAVO teruggegaan naar GT, iik dit ging niet goed. Met name Engels was erg moeilijk voor hem, hij begreep totaal niets van de grammatica en het schrijven in het Engels lukte ook niet.

Het ging totaal niet op school met Engels en daardoor zakte de rest van de vakken ook terug, er was zelfs sprake van dat ze hem nog een niveau wilde laten zakken. De dyslexie werd zo'n grote beperking voor hem, terwijl hij na GT nog steeds de HAVO wil gaan doen en nog de motivatie heeft om door te gaan. Daarom zijn we gaan zoeken naar een manier om hem te helpen.

De combinatie dyslexie en Engels sprak ons erg aan en hebben daarom de keus gemaakt om wekelijks een rit naar Voorschoten te maken om hem privé les te laten krijgen van Carolien.

Struikelblokken waren vooral: het niet aankunnen van de hoeveelheid stof in combinatie met dyslexie en het niet begrijpen van de grammatica en spelling van Engels. Hierdoor ook een falend gevoel, zoveel energie die erin gestopt wordt maar geen goed resultaat opleverde.

Hij begrijpt voor het eerst in al die jaren de grammatica, leert op een andere manier, gaat meer vrije tijd overhouden en betere cijfers halen. Zijn gemiddelde is van een 2-3 naar een 6 gegaan.

Hij kwam veel onbegrip tegen, dyslexie wordt vaak niet begrepen. Zeker als het aanbod van de stof niet is afgestemd op dyslecten. Hij heeft veel geleerd in de tijd dat hij nu lessen krijgt van Carolien. 3 jaar grammatica inhalen is niet niets. Na al die jaren tobben en ploeteren voelt hij zich eindelijk begrepen en gaat hij "beloning" krijgen in de vorm van goede cijfers.

De conclusie van onze zoon nu: "Ik begin nu eindelijk de grammatica te begrijpen en vind Engels leren niet meer zo erg omdat mijn cijfers eindelijk goed zijn."

Joanne Huisman
Moeder van Joel (dyslexie), 4vmbo-gt

Ja, ik wil dit pakket!

pakket onregelmatige werkwoorden

€35,95

Kaartenbak met 5 vakken

150 flashcards

Stappenplan voor Woordjes leren t.w.v. €3,95

8 gekleurde pennen om de woordsoorten te ordenen per kleur

Engels leren met dyslexie…… Zo doe je dat!

Sluit Menu
×
×

Winkelmand